Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018

Książka
  • Wydawnictwo: Greg
  • Oprawa: oprawa miękka
Wysyłka: Niedostępna
Sugerowana cena detaliczna 19,95 PLN
Nasza cena: 11,40 PLN
Oszczędzasz 42%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Paypo
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów

Opis: Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018 - Maria Figa

Repetytorium gimnazjalisty to zupełnie nowa seria wydawnicza, dostosowana do potrzeb uczniów gimnazjum i opracowana zgodnie z podstawą programową.

Repetytorium gimnazjalisty geografia przybliża uczniowi zagadnienia geograficzne zrozumiałym językiem, uwzględniając wyjaśnienia nowych terminów. Wiedzę podano w formie tabel, wykresów, schematów, zilustrowano mapami i rysunkami, ważne definicje wyróżniono widocznymi na stronie ramkami. Dodano też szczegółowy indeks pojęć, ułatwiający poruszanie się po Repetytorium.

Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.

Książka zawiera materiał ze wszystkich trzech klas gimnazjum. Gorąco polecamy.

spis treści

GEOGRAFIA FIZYCZNA

    Czym zajmuje się geografia?

    Orientacja na Ziemi

        - Orientowanie się na powierzchni Ziemi - współrzędne geograficzne

        - Mapa

    Ziemia we Wszechświecie

    Ruchy Ziemi

        Ruch obrotowy

        Dzień i noc

        Ruch obiegowy

        Kalendarz

    Czas astronomiczny, strefowy i urzędowy

        Czas strefowy

        Linia zmiany daty

    Atmosfera

        Pogoda i klimat

        Opady atmosferyczne

        Fronty atmosferyczne

        Osady atmosferyczne

        Krążenie powietrza nad Ziemią

        Klimat

    Wody słodkie Ziemi: podziemne i powierzchniowe

        Wody powierzchniowe: rzeki, jeziora, stawy, bagna

        Wody podziemne

    Morza i oceany

        Zasolenie wód morskich

        Ruchy wody morskiej

        Ukształtowanie dna oceanicznego

    Obszary bezodpływowe i pustynie

        Obszary bezodpływowe

        Pustynie

    Dzieje Ziemi. Skały i minerały

        Budowa Ziemi

        Teoria płyt litosfery

        Skąd płyty litosfery czerpią energię do nieustannego ruchu?

        Podział dziejów Ziemi

    Ważniejsze wydarzenia geologiczne w dziejach Ziemi

        Prekambr (czyli archaik + proterozoik)

        Paleozoik (580 mln - 250 mln lat temu)

        Mezozoik (250 mln - 65 mln lat temu)

        Kenozoik (65 mln - do czasów współczesnych)

    Skały i minerały

    Procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi

        Procesy geologiczne

        Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi

        Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi

        Erozja, transport, akumulacja

        Rzeźbotwórcza działalność wiatru - procesy eoliczne

    Lodowce i lądolody

        Tworzenie się lodowców górskich

        Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich

        Działalność lądolodu

    Gleby

    Rzeźba terenu. Wielkie formy powierzchni Ziemi

        Depresje

    Powierzchnia Ziemi - lądy, morza, oceany

    Biogeografia. Formacje roślinne na Ziemi

        Piętrowość roślinności w górach

    Zasoby naturalne Ziemi

GEOGRAFIA REGIONALNA ŚWIATA

    Europa

        Podział polityczny Europy

        Unia Europejska

        Ludność Europy i gęstość zaludnienia

        Migracje

        Struktura wiekowa społeczeństw

        Zróżnicowanie narodowościowe i językowe mieszkańców Europy

        Religie Europy

        Położenie i warunki przyrodnicze Europy

    Sąsiedzi Polski

        Niemcy - przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego

        Ukraina - współczesne przemiany społeczne i gospodarcze

        Rosja - zróżnicowanie przyrodnicze, narodowościowe, kulturowe i gospodarcze

    Europa Północna - związki między środowiskiem przyrodniczym a gospodarką

    Związek pomiędzy warunkami przyrodniczymi a rolnictwem; cechy rolnictwa towarowego na przykładzie Francji

        Formy użytkowania ziemi

        Typy rolnictwa

        Efektywność produkcji rolnej

        Rolnictwo we Francji

        Europejska polityka rolna

        Paryż - światowa metropolia; zjawisko urbanizacji

    Kraje alpejskie - wpływ gór na środowisko przyrodnicze i gospodarkę

    Związek między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej

        Turystyka

        Atrakcyjność turystyczna Europy Południowej

    Wybrane regiony świata. Relacje człowiek - przyroda - gospodarka

        Azja - kontynent geograficznych kontrastów

        Najstarsze azjatyckie cywilizacje

        Chiny - rozmieszczenie ludności, znaczenie Chin w gospodarce światowej

        Japonia - kraj kwitnącej gospodarki mimo niesprzyjającej przyrody

        Indie - kontrasty społeczne i gospodarcze

        Bliski Wschód - region „czarnego złota”

        Strefa Sahelu

        Najważniejsze problemy Afryki na południe od Sahary

    Cechy i przyczyny zróżnicowania kulturowego i etnicznego Ameryki Północnej i Południowej

        Ile jest Ameryk?

        Cechy i przyczyny współczesnego zróżnicowania etnicznego

        Współczesne migracje zewnętrzne

        Ameryka Południowa - miasta Brazylii

        Amazonia

        Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - światowa potęga

    Australia i Związek Australijski; główne cechy gospodarki na tle środowiska przyrodniczego

        Gospodarka Australii

    Arktyka i Antarktyda

        Arktyka

        Antarktyda czy Antarktyka?

        Współczesne lądolody

GEOGRAFIA POLSKI

    Położenie, obszar i granice Polski

        Położenie

        Rozciągłość południkowa

        Rozciągłość równoleżnikowa

        Granice i obszar Polski

    Budowa geologiczna Polski

        Ważniejsze wydarzenia w geologicznych dziejach Polski

        Zlodowacenia plejstoceńskie i ich wpływ na rzeźbę terenu w Polsce

    Rzeźba terenu Polski

    Pogoda i klimat Polski

    Wody powierzchniowe i podziemne Polski

        Rzeki

        Jeziora

        Bilans wodny kraju

    Morze Bałtyckie

        Zasolenie

        Temperatura i pływy wód

        Głębokość

    Gleby i roślinność Polski

        Gleby

        Roślinność

    Formy ochrony przyrody

    Podział administracyjny Polski

    Rozmieszczenie i liczba ludności. Struktura demograficzna. Migracje

        Struktura płci i wieku

    Urbanizacja

        Wsie

    Struktura narodowościowa i wyznaniowa

        Struktura narodowościowa

        Struktura wyznaniowa

    Rolnictwo w Polsce

        Produkcja roślinna

        Produkcja zwierzęca

    Bogactwa mineralne Polski

    Główne okręgi przemysłowe w Polsce

    Energetyka w Polsce

    Komunikacja (transport i łączność)

        Transport samochodowy

        Transport kolejowy

        Transport wodny

        Żegluga śródlądowa

        Transport przesyłowy

        Transport lotniczy

        Łączność

        Komputery i dostęp do internetu

        Poczta tradycyjna

    Turystyka

        Turystyka przyjazdowa

    Handel międzynarodowy Polski

        Eksport

        Import


Szczegóły: Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018 - Maria Figa

Tytuł: Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018
Autor: Maria Figa
Wydawnictwo: Greg
Seria: Repetytorium gimnazjalisty
ISBN: 9788375172157
Kategoria: Podręczniki
Pomoce szkolne » Gimnazjum

Przedmiot: Geografia
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 208
Format: 16.5x23.5cm
Oprawa: oprawa miękka
Waga: 0.302 kg


Recenzje: Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018 - Maria Figa

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Książka

Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018

  • Wydawnictwo: Greg
  • Oprawa: oprawa miękka

Repetytorium gimnazjalisty to zupełnie nowa seria wydawnicza, dostosowana do potrzeb uczniów gimnazjum i opracowana zgodnie z podstawą programową.
Repetytorium gimnazjalisty geografia przybliża uczniowi zagadnienia geograficzne zrozumiałym językiem, uwzględniając wyjaśnienia nowych terminów. Wiedzę podano w formie tabel, wykresów, schematów, zilustrowano mapami i rysunkami, ważne definicje wyróżniono widocznymi na stronie ramkami. Dodano też szczegółowy indeks pojęć, ułatwiający poruszanie się po Repetytorium.
Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.
Książka zawiera materiał ze wszystkich trzech klas gimnazjum. Gorąco polecamy.
spis treści
GEOGRAFIA FIZYCZNA
    Czym zajmuje się geografia?
    Orientacja na Ziemi
        - Orientowanie się na powierzchni Ziemi - współrzędne geograficzne
        - Mapa
    Ziemia we Wszechświecie
    Ruchy Ziemi
        Ruch obrotowy
        Dzień i noc
        Ruch obiegowy
        Kalendarz
    Czas astronomiczny, strefowy i urzędowy
        Czas strefowy
        Linia zmiany daty
    Atmosfera
        Pogoda i klimat
        Opady atmosferyczne
        Fronty atmosferyczne
        Osady atmosferyczne
        Krążenie powietrza nad Ziemią
        Klimat
    Wody słodkie Ziemi: podziemne i powierzchniowe
        Wody powierzchniowe: rzeki, jeziora, stawy, bagna
        Wody podziemne
    Morza i oceany
        Zasolenie wód morskich
        Ruchy wody morskiej
        Ukształtowanie dna oceanicznego
    Obszary bezodpływowe i pustynie
        Obszary bezodpływowe
        Pustynie
    Dzieje Ziemi. Skały i minerały
        Budowa Ziemi
        Teoria płyt litosfery
        Skąd płyty litosfery czerpią energię do nieustannego ruchu?
        Podział dziejów Ziemi
    Ważniejsze wydarzenia geologiczne w dziejach Ziemi
        Prekambr (czyli archaik + proterozoik)
        Paleozoik (580 mln - 250 mln lat temu)
        Mezozoik (250 mln - 65 mln lat temu)
        Kenozoik (65 mln - do czasów współczesnych)
    Skały i minerały
    Procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
        Procesy geologiczne
        Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
        Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
        Erozja, transport, akumulacja
        Rzeźbotwórcza działalność wiatru - procesy eoliczne
    Lodowce i lądolody
        Tworzenie się lodowców górskich
        Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich
        Działalność lądolodu
    Gleby
    Rzeźba terenu. Wielkie formy powierzchni Ziemi
        Depresje
    Powierzchnia Ziemi - lądy, morza, oceany
    Biogeografia. Formacje roślinne na Ziemi
        Piętrowość roślinności w górach
    Zasoby naturalne Ziemi
GEOGRAFIA REGIONALNA ŚWIATA
    Europa
        Podział polityczny Europy
        Unia Europejska
        Ludność Europy i gęstość zaludnienia
        Migracje
        Struktura wiekowa społeczeństw
        Zróżnicowanie narodowościowe i językowe mieszkańców Europy
        Religie Europy
        Położenie i warunki przyrodnicze Europy
    Sąsiedzi Polski
        Niemcy - przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego
        Ukraina - współczesne przemiany społeczne i gospodarcze
        Rosja - zróżnicowanie przyrodnicze, narodowościowe, kulturowe i gospodarcze
    Europa Północna - związki między środowiskiem przyrodniczym a gospodarką
    Związek pomiędzy warunkami przyrodniczymi a rolnictwem; cechy rolnictwa towarowego na przykładzie Francji
        Formy użytkowania ziemi
        Typy rolnictwa
        Efektywność produkcji rolnej
        Rolnictwo we Francji
        Europejska polityka rolna
        Paryż - światowa metropolia; zjawisko urbanizacji
    Kraje alpejskie - wpływ gór na środowisko przyrodnicze i gospodarkę
    Związek między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej
        Turystyka
        Atrakcyjność turystyczna Europy Południowej
    Wybrane regiony świata. Relacje człowiek - przyroda - gospodarka
        Azja - kontynent geograficznych kontrastów
        Najstarsze azjatyckie cywilizacje
        Chiny - rozmieszczenie ludności, znaczenie Chin w gospodarce światowej
        Japonia - kraj kwitnącej gospodarki mimo niesprzyjającej przyrody
        Indie - kontrasty społeczne i gospodarcze
        Bliski Wschód - region „czarnego złota”
        Strefa Sahelu
        Najważniejsze problemy Afryki na południe od Sahary
    Cechy i przyczyny zróżnicowania kulturowego i etnicznego Ameryki Północnej i Południowej
        Ile jest Ameryk?
        Cechy i przyczyny współczesnego zróżnicowania etnicznego
        Współczesne migracje zewnętrzne
        Ameryka Południowa - miasta Brazylii
        Amazonia
        Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - światowa potęga
    Australia i Związek Australijski; główne cechy gospodarki na tle środowiska przyrodniczego
        Gospodarka Australii
    Arktyka i Antarktyda
        Arktyka
        Antarktyda czy Antarktyka?
        Współczesne lądolody
GEOGRAFIA POLSKI
    Położenie, obszar i granice Polski
        Położenie
        Rozciągłość południkowa
        Rozciągłość równoleżnikowa
        Granice i obszar Polski
    Budowa geologiczna Polski
        Ważniejsze wydarzenia w geologicznych dziejach Polski
        Zlodowacenia plejstoceńskie i ich wpływ na rzeźbę terenu w Polsce
    Rzeźba terenu Polski
    Pogoda i klimat Polski
    Wody powierzchniowe i podziemne Polski
        Rzeki
        Jeziora
        Bilans wodny kraju
    Morze Bałtyckie
        Zasolenie
        Temperatura i pływy wód
        Głębokość
    Gleby i roślinność Polski
        Gleby
        Roślinność
    Formy ochrony przyrody
    Podział administracyjny Polski
    Rozmieszczenie i liczba ludności. Struktura demograficzna. Migracje
        Struktura płci i wieku
    Urbanizacja
        Wsie
    Struktura narodowościowa i wyznaniowa
        Struktura narodowościowa
        Struktura wyznaniowa
    Rolnictwo w Polsce
        Produkcja roślinna
        Produkcja zwierzęca
    Bogactwa mineralne Polski
    Główne okręgi przemysłowe w Polsce
    Energetyka w Polsce
    Komunikacja (transport i łączność)
        Transport samochodowy
        Transport kolejowy
        Transport wodny
        Żegluga śródlądowa
        Transport przesyłowy
        Transport lotniczy
        Łączność
        Komputery i dostęp do internetu
        Poczta tradycyjna
    Turystyka
        Turystyka przyjazdowa
    Handel międzynarodowy Polski
        Eksport
        Import

Powiadom o dostępności
Podaj swój e-mail a zostaniesz poinformowany jak tylko pozycja będzie dostępna.
×

Zapowiedź 2014-09-16

Cena 19,95 PLN
Nasza cena 11,40 PLN
Oszczędzasz 42%
Wysyłka: Niedostępna
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Paypo

Szczegóły: Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018 - Maria Figa

Tytuł: Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018
Autor: Maria Figa
Wydawnictwo: Greg
Seria: Repetytorium gimnazjalisty
ISBN: 9788375172157
Kategoria: Podręczniki
Pomoce szkolne » Gimnazjum

Przedmiot: Geografia
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 208
Format: 16.5x23.5cm
Oprawa: oprawa miękka
Waga: 0.302 kg


Recenzje: Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018 - Maria Figa

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×