Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018

Książka

Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018

  • Wydawnictwo: Greg
  • Rok wydania: 2017
  • ISBN: 9788375172157
  • Ilość stron: 208
  • Format: 16.5x23.5cm
  • Oprawa: oprawa miękka
Wysyłka:
Jutro (poniedziałek 2019-06-17)*Przy zamówieniu większej ilości egzemplarzy czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu
Cena 19,95 PLN
Nasza cena 11,34 PLN
Oszczędzasz 43%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Cena 19,95 PLN
Nasza cena 11,34 PLN
Oszczędzasz 43%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Opis: Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018 - Maria Figa

Repetytorium gimnazjalisty to zupełnie nowa seria wydawnicza, dostosowana do potrzeb uczniów gimnazjum i opracowana zgodnie z podstawą programową.

Repetytorium gimnazjalisty geografia przybliża uczniowi zagadnienia geograficzne zrozumiałym językiem, uwzględniając wyjaśnienia nowych terminów. Wiedzę podano w formie tabel, wykresów, schematów, zilustrowano mapami i rysunkami, ważne definicje wyróżniono widocznymi na stronie ramkami. Dodano też szczegółowy indeks pojęć, ułatwiający poruszanie się po Repetytorium.

Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.

Książka zawiera materiał ze wszystkich trzech klas gimnazjum. Gorąco polecamy.

spis treści

GEOGRAFIA FIZYCZNA

    Czym zajmuje się geografia?

    Orientacja na Ziemi

        - Orientowanie się na powierzchni Ziemi - współrzędne geograficzne

        - Mapa

    Ziemia we Wszechświecie

    Ruchy Ziemi

        Ruch obrotowy

        Dzień i noc

        Ruch obiegowy

        Kalendarz

    Czas astronomiczny, strefowy i urzędowy

        Czas strefowy

        Linia zmiany daty

    Atmosfera

        Pogoda i klimat

        Opady atmosferyczne

        Fronty atmosferyczne

        Osady atmosferyczne

        Krążenie powietrza nad Ziemią

        Klimat

    Wody słodkie Ziemi: podziemne i powierzchniowe

        Wody powierzchniowe: rzeki, jeziora, stawy, bagna

        Wody podziemne

    Morza i oceany

        Zasolenie wód morskich

        Ruchy wody morskiej

        Ukształtowanie dna oceanicznego

    Obszary bezodpływowe i pustynie

        Obszary bezodpływowe

        Pustynie

    Dzieje Ziemi. Skały i minerały

        Budowa Ziemi

        Teoria płyt litosfery

        Skąd płyty litosfery czerpią energię do nieustannego ruchu?

        Podział dziejów Ziemi

    Ważniejsze wydarzenia geologiczne w dziejach Ziemi

        Prekambr (czyli archaik + proterozoik)

        Paleozoik (580 mln - 250 mln lat temu)

        Mezozoik (250 mln - 65 mln lat temu)

        Kenozoik (65 mln - do czasów współczesnych)

    Skały i minerały

    Procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi

        Procesy geologiczne

        Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi

        Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi

        Erozja, transport, akumulacja

        Rzeźbotwórcza działalność wiatru - procesy eoliczne

    Lodowce i lądolody

        Tworzenie się lodowców górskich

        Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich

        Działalność lądolodu

    Gleby

    Rzeźba terenu. Wielkie formy powierzchni Ziemi

        Depresje

    Powierzchnia Ziemi - lądy, morza, oceany

    Biogeografia. Formacje roślinne na Ziemi

        Piętrowość roślinności w górach

    Zasoby naturalne Ziemi

GEOGRAFIA REGIONALNA ŚWIATA

    Europa

        Podział polityczny Europy

        Unia Europejska

        Ludność Europy i gęstość zaludnienia

        Migracje

        Struktura wiekowa społeczeństw

        Zróżnicowanie narodowościowe i językowe mieszkańców Europy

        Religie Europy

        Położenie i warunki przyrodnicze Europy

    Sąsiedzi Polski

        Niemcy - przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego

        Ukraina - współczesne przemiany społeczne i gospodarcze

        Rosja - zróżnicowanie przyrodnicze, narodowościowe, kulturowe i gospodarcze

    Europa Północna - związki między środowiskiem przyrodniczym a gospodarką

    Związek pomiędzy warunkami przyrodniczymi a rolnictwem; cechy rolnictwa towarowego na przykładzie Francji

        Formy użytkowania ziemi

        Typy rolnictwa

        Efektywność produkcji rolnej

        Rolnictwo we Francji

        Europejska polityka rolna

        Paryż - światowa metropolia; zjawisko urbanizacji

    Kraje alpejskie - wpływ gór na środowisko przyrodnicze i gospodarkę

    Związek między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej

        Turystyka

        Atrakcyjność turystyczna Europy Południowej

    Wybrane regiony świata. Relacje człowiek - przyroda - gospodarka

        Azja - kontynent geograficznych kontrastów

        Najstarsze azjatyckie cywilizacje

        Chiny - rozmieszczenie ludności, znaczenie Chin w gospodarce światowej

        Japonia - kraj kwitnącej gospodarki mimo niesprzyjającej przyrody

        Indie - kontrasty społeczne i gospodarcze

        Bliski Wschód - region „czarnego złota”

        Strefa Sahelu

        Najważniejsze problemy Afryki na południe od Sahary

    Cechy i przyczyny zróżnicowania kulturowego i etnicznego Ameryki Północnej i Południowej

        Ile jest Ameryk?

        Cechy i przyczyny współczesnego zróżnicowania etnicznego

        Współczesne migracje zewnętrzne

        Ameryka Południowa - miasta Brazylii

        Amazonia

        Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - światowa potęga

    Australia i Związek Australijski; główne cechy gospodarki na tle środowiska przyrodniczego

        Gospodarka Australii

    Arktyka i Antarktyda

        Arktyka

        Antarktyda czy Antarktyka?

        Współczesne lądolody

GEOGRAFIA POLSKI

    Położenie, obszar i granice Polski

        Położenie

        Rozciągłość południkowa

        Rozciągłość równoleżnikowa

        Granice i obszar Polski

    Budowa geologiczna Polski

        Ważniejsze wydarzenia w geologicznych dziejach Polski

        Zlodowacenia plejstoceńskie i ich wpływ na rzeźbę terenu w Polsce

    Rzeźba terenu Polski

    Pogoda i klimat Polski

    Wody powierzchniowe i podziemne Polski

        Rzeki

        Jeziora

        Bilans wodny kraju

    Morze Bałtyckie

        Zasolenie

        Temperatura i pływy wód

        Głębokość

    Gleby i roślinność Polski

        Gleby

        Roślinność

    Formy ochrony przyrody

    Podział administracyjny Polski

    Rozmieszczenie i liczba ludności. Struktura demograficzna. Migracje

        Struktura płci i wieku

    Urbanizacja

        Wsie

    Struktura narodowościowa i wyznaniowa

        Struktura narodowościowa

        Struktura wyznaniowa

    Rolnictwo w Polsce

        Produkcja roślinna

        Produkcja zwierzęca

    Bogactwa mineralne Polski

    Główne okręgi przemysłowe w Polsce

    Energetyka w Polsce

    Komunikacja (transport i łączność)

        Transport samochodowy

        Transport kolejowy

        Transport wodny

        Żegluga śródlądowa

        Transport przesyłowy

        Transport lotniczy

        Łączność

        Komputery i dostęp do internetu

        Poczta tradycyjna

    Turystyka

        Turystyka przyjazdowa

    Handel międzynarodowy Polski

        Eksport

        Import


Szczegóły: Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018 - Maria Figa

Tytuł: Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018
Autor: Maria Figa
Wydawnictwo: Greg
Seria: Repetytorium gimnazjalisty
ISBN: 9788375172157
Kategoria: Podręczniki
Pomoce szkolne » Gimnazjum

Przedmiot: Geografia
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 208
Format: 16.5x23.5cm
Oprawa: oprawa miękka
Waga: 0.302 kg


Recenzje: Repetytorium gimnazjalisty - geografia - 2018 - Maria Figa

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×