Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach

Książka
  • Wydawnictwo: Bogucki
  • Oprawa: twarda
Wysyłka: Niedostępna
Sugerowana cena detaliczna 48,30 PLN
Nasza cena: 39,60 PLN
Oszczędzasz 18%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Paypo
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów

Opis: Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach - Maciej Karczewski

Spis treści

Od autora
1. Archeologia środowiska. Nauka przyrodnicza czy antropologiczna
2. Zachodniobałtyjski krąg kulturowy
3. Archeologia środowiska w historii badań zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach
3.1. Wiek XIX i pierwsza połowa wieku XX
3.2. Druga połowa lat czterdziestych i lata pięćdziesiąte XX w
3.3. Czasy Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej
3.4. Od połowy lat siedemdziesiątych do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w
3.5. Na przełomie tysiącleci
4. Baza źródłowa i stan badań nad archeologią środowiska na obszarze zachodniobałtyjskiego kręgu
kulturowego w strefie pojeziernej
4.1. Metody pozyskiwania źródeł archeobotanicznych, archeozoologicznych i antropologicznych
4.1.1. Makroskopowe szczątki roślinne
4.1.2. Mikroszczątki roślinne
4.1.3. Źródła archeozoologiczne
4.1.4. Szczątki ludzkie
4.2. Artefakty jako nośnik informacji o paleośrodowisku
4.2.1. Artefakty z materiałów organicznych
4.2.2. Artefakty z materiałów nieorganicznych
4.3. Kontekst stratygraficzny źródeł archeobotanicznych i archeozoologicznych
4.4. Zakres analiz i metody badawcze źródeł archeologii środowiska
4.4.1. Makroskopowe szczątki roślinne
4.4.2. Mikroszczątki roślinne
4.4.3. Źródła archeozoologiczne
4.4.4. Szczątki ludzkie jako źródło do badań z zakresu archeologii środowiska
4.4.5. Analizy zawartości związków fosforu
4.4.6. Analizy geomorfologiczne i glebowe związane z badaniami archeologicznymi
5. Archeologia środowiska w badaniach archeologiczno-osadniczych zachodniobałtyjskiego kręgu
kulturowego na pojezierzach
5.1. Cechy paleośrodowiska na obszarze zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie
pojeziernej
5.1.1. Geomorfologia
5.1.2. Podłoże mineralne i pokrywa glebowa
5.1.3. Hydrografia
5.1.4. Klimat
5.1.5. Świat roślinny
5.1.6. Świat zwierzęcy
5.2. Związek osadnictwa w skali regionalnej z warunkami paleośrodowiska
5.3. Związek lokalizacji osad z warunkami paleośrodowiska
5.4. Ekofakty jako wskaźnik rozplanowania i zróżnicowania przestrzennego osiedli
5.5. Struktura demograficzna populacji mieszkańców obszarów pojeziernych w okresie wpływów
rzymskich i wędrówek ludów
6. Archeologia środowiska w badaniach nad gospodarką zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego
w strefie pojeziernej
6.1. Zajęcia związane ze zdobywaniem pożywienia w świetle ekofaktów
6.1.1. Uprawa ziemi
6.1.2. Hodowla
6.1.3. Zbieractwo
6.1.4. Myślistwo
6.1.5. Rybołówstwo
6.2. Pozarolnicze gospodarcze wykorzystanie roślin i zwierząt
6.3. Surowce mineralne i żywice kopalne wykorzystywane w wytwórczości
6.4. Odzwierciedlenie antropopresji w zapisie pyłkowym
7. Archeologia środowiska w badaniach nad obrządkiem pogrzebowym i innymi aspektami zachowań symbolicznych, związanymi ze sferą sacrum na obszarze zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie pojeziernej
7.1. Związek lokalizacji cmentarzysk z warunkami paleośrodowiska
7.2. Wykorzystanie roślin w obrządku pogrzebowym
7.2.1. Drewno stosów pogrzebowych i użyte w innych praktykach związanych z kultem zmarłych w świetle analizy gatunkowej węgli drzewnych
7.2.2. Makroskopowe szczątki roślinne odkryte w grobach
7.2.3. Rytualna funkcja roślin
7.3. Wykorzystanie zwierząt w obrządku pogrzebowym
7.3.1. Szczątki zwierzęce w jamach grobowych
7.3.2. Jamy ze szkieletami koni
7.3.2.1. Jamy ze szkieletami koni z obszaru zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie pojeziernej odkryte do końca II wojny światowej
7.3.2.2. Jamy ze szkieletami koni z obszaru zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie pojeziernej, odkryte w czasach Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej
7.3.2.3. Jamy ze szkieletami koni z obszaru zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie pojeziernej, odkryte od połowy lat siedemdziesiątych XX w. do przełomu tysiącleci
7.3.2.4. Problem zakopywania żywych koni w jamach ofiarnych
7.3.2.6. Moment i przyczyna pojawienia się rytuału grzebania koni na cmentarzyskach
zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie pojeziernej
7.3.2.7. Relacje przestrzenne i funkcjonalne jam ze szkieletami koni i grobów ludzkich na cmentarzyskach zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie pojeziernej
7.3.2.8. Cechy koni ofiarnych
7.3.2.9. Konie ofiarne: dzikie, oswojone czy udomowione
7.3.2.10. Wyposażenie koni ofiarnych
7.3.2.11. Cechy jam ofiarnych ze szkieletami koni i ich funkcja rytualna
7.4. Szczątki zwierzęce z osad jako odzwierciedlenie zachowań symbolicznych
7.5. Funkcja zwierząt ofiarnych
8. Badania nad paleokrajobrazem strefy pojeziernej
8.1. Stan badań nad paleokrajobrazem strefy pojeziernej na obszarze zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego
8.1.1. Rekonstrukcja cech paleokrajobrazu
8.1.2. Paleokrajobraz mikroregionów osadniczych strefy pojeziernej
9. Uwagi końcowe
Bibliografia
Wykaz skrótów
Źródła i opracowania niepublikowane
Literatura
Aneks: Cmentarzysko w Paprotkach Kolonii st. 1. Zestawienie liczby osobników, wieku i płci oraz wyposażenia w grobach zawierających węgle drzewne i inne makroskopowe szczątki organiczne. Sezony 1991–1994, 1996–2007
Tabele
Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Tabela 6
Tabela 7
Ryciny


Szczegóły: Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach - Maciej Karczewski

Tytuł: Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach
Autor: Maciej Karczewski
Wydawnictwo: Bogucki
ISBN: 9788363400033
Rok wydania: 2011
Ilość stron: 484
Format: 21 x 29
Oprawa: twarda


Recenzje: Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach - Maciej Karczewski

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:

Książka

Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach

  • Wydawnictwo: Bogucki
  • Oprawa: twarda

Spis treści

Od autora
1. Archeologia środowiska. Nauka przyrodnicza czy antropologiczna
2. Zachodniobałtyjski krąg kulturowy
3. Archeologia środowiska w historii badań zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach
3.1. Wiek XIX i pierwsza połowa wieku XX
3.2. Druga połowa lat czterdziestych i lata pięćdziesiąte XX w
3.3. Czasy Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej
3.4. Od połowy lat siedemdziesiątych do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w
3.5. Na przełomie tysiącleci
4. Baza źródłowa i stan badań nad archeologią środowiska na obszarze zachodniobałtyjskiego kręgu
kulturowego w strefie pojeziernej
4.1. Metody pozyskiwania źródeł archeobotanicznych, archeozoologicznych i antropologicznych
4.1.1. Makroskopowe szczątki roślinne
4.1.2. Mikroszczątki roślinne
4.1.3. Źródła archeozoologiczne
4.1.4. Szczątki ludzkie
4.2. Artefakty jako nośnik informacji o paleośrodowisku
4.2.1. Artefakty z materiałów organicznych
4.2.2. Artefakty z materiałów nieorganicznych
4.3. Kontekst stratygraficzny źródeł archeobotanicznych i archeozoologicznych
4.4. Zakres analiz i metody badawcze źródeł archeologii środowiska
4.4.1. Makroskopowe szczątki roślinne
4.4.2. Mikroszczątki roślinne
4.4.3. Źródła archeozoologiczne
4.4.4. Szczątki ludzkie jako źródło do badań z zakresu archeologii środowiska
4.4.5. Analizy zawartości związków fosforu
4.4.6. Analizy geomorfologiczne i glebowe związane z badaniami archeologicznymi
5. Archeologia środowiska w badaniach archeologiczno-osadniczych zachodniobałtyjskiego kręgu
kulturowego na pojezierzach
5.1. Cechy paleośrodowiska na obszarze zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie
pojeziernej
5.1.1. Geomorfologia
5.1.2. Podłoże mineralne i pokrywa glebowa
5.1.3. Hydrografia
5.1.4. Klimat
5.1.5. Świat roślinny
5.1.6. Świat zwierzęcy
5.2. Związek osadnictwa w skali regionalnej z warunkami paleośrodowiska
5.3. Związek lokalizacji osad z warunkami paleośrodowiska
5.4. Ekofakty jako wskaźnik rozplanowania i zróżnicowania przestrzennego osiedli
5.5. Struktura demograficzna populacji mieszkańców obszarów pojeziernych w okresie wpływów
rzymskich i wędrówek ludów
6. Archeologia środowiska w badaniach nad gospodarką zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego
w strefie pojeziernej
6.1. Zajęcia związane ze zdobywaniem pożywienia w świetle ekofaktów
6.1.1. Uprawa ziemi
6.1.2. Hodowla
6.1.3. Zbieractwo
6.1.4. Myślistwo
6.1.5. Rybołówstwo
6.2. Pozarolnicze gospodarcze wykorzystanie roślin i zwierząt
6.3. Surowce mineralne i żywice kopalne wykorzystywane w wytwórczości
6.4. Odzwierciedlenie antropopresji w zapisie pyłkowym
7. Archeologia środowiska w badaniach nad obrządkiem pogrzebowym i innymi aspektami zachowań symbolicznych, związanymi ze sferą sacrum na obszarze zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie pojeziernej
7.1. Związek lokalizacji cmentarzysk z warunkami paleośrodowiska
7.2. Wykorzystanie roślin w obrządku pogrzebowym
7.2.1. Drewno stosów pogrzebowych i użyte w innych praktykach związanych z kultem zmarłych w świetle analizy gatunkowej węgli drzewnych
7.2.2. Makroskopowe szczątki roślinne odkryte w grobach
7.2.3. Rytualna funkcja roślin
7.3. Wykorzystanie zwierząt w obrządku pogrzebowym
7.3.1. Szczątki zwierzęce w jamach grobowych
7.3.2. Jamy ze szkieletami koni
7.3.2.1. Jamy ze szkieletami koni z obszaru zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie pojeziernej odkryte do końca II wojny światowej
7.3.2.2. Jamy ze szkieletami koni z obszaru zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie pojeziernej, odkryte w czasach Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej
7.3.2.3. Jamy ze szkieletami koni z obszaru zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie pojeziernej, odkryte od połowy lat siedemdziesiątych XX w. do przełomu tysiącleci
7.3.2.4. Problem zakopywania żywych koni w jamach ofiarnych
7.3.2.6. Moment i przyczyna pojawienia się rytuału grzebania koni na cmentarzyskach
zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie pojeziernej
7.3.2.7. Relacje przestrzenne i funkcjonalne jam ze szkieletami koni i grobów ludzkich na cmentarzyskach zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w strefie pojeziernej
7.3.2.8. Cechy koni ofiarnych
7.3.2.9. Konie ofiarne: dzikie, oswojone czy udomowione
7.3.2.10. Wyposażenie koni ofiarnych
7.3.2.11. Cechy jam ofiarnych ze szkieletami koni i ich funkcja rytualna
7.4. Szczątki zwierzęce z osad jako odzwierciedlenie zachowań symbolicznych
7.5. Funkcja zwierząt ofiarnych
8. Badania nad paleokrajobrazem strefy pojeziernej
8.1. Stan badań nad paleokrajobrazem strefy pojeziernej na obszarze zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego
8.1.1. Rekonstrukcja cech paleokrajobrazu
8.1.2. Paleokrajobraz mikroregionów osadniczych strefy pojeziernej
9. Uwagi końcowe
Bibliografia
Wykaz skrótów
Źródła i opracowania niepublikowane
Literatura
Aneks: Cmentarzysko w Paprotkach Kolonii st. 1. Zestawienie liczby osobników, wieku i płci oraz wyposażenia w grobach zawierających węgle drzewne i inne makroskopowe szczątki organiczne. Sezony 1991–1994, 1996–2007
Tabele
Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Tabela 6
Tabela 7
Ryciny

Powiadom o dostępności
Podaj swój e-mail a zostaniesz poinformowany jak tylko pozycja będzie dostępna.
×
Cena 48,30 PLN
Nasza cena 39,60 PLN
Oszczędzasz 18%
Wysyłka: Niedostępna
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Paypo

Szczegóły: Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach - Maciej Karczewski

Tytuł: Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach
Autor: Maciej Karczewski
Wydawnictwo: Bogucki
ISBN: 9788363400033
Rok wydania: 2011
Ilość stron: 484
Format: 21 x 29
Oprawa: twarda


Recenzje: Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach - Maciej Karczewski

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×