Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny Poradnik prawny

,

Książka
Wysyłka: 1-2 dni robocze + czas dostawy
Sugerowana cena detaliczna 119,00 PLN
Nasza cena: 101,25 PLN
Oszczędzasz 14%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów

Opis: Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny - Hajdukiewicz Dariusz,Rek Tomasz

W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób należy wykonywać zawód lekarza, aby postępowanie to było zgodne z prawami pacjentów, w tym m.in.:

 • przybliżono podstawowe kwestie związane z ochroną praw pacjenta oraz źródła ich obowiązywania,

 • szeroko omówiono katalog obowiązków lekarza w związku z ochroną praw pacjenta,

 • zaprezentowano zagadnienia ograniczenia praw pacjenta, a także

 • odpowiedzialności lekarza za naruszenie praw pacjenta. • Zawarte w opracowaniu tematy autorzy przedstawili na podstawie studiów przypadków pochodzących z wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz Trybunału Konstytucyjnego.

  Szeroki wykaz obowiązujących przepisów prawa, ich gruntowna analiza, a także konkretne ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania sprawiają, że książka stanowi niezbędne kompendium wiedzy w praktyce wykonywania zawodu lekarza. Publikacja służyć może eliminowaniu ryzyka naruszenia praw pacjenta w praktyce wykonywania zawodu lekarza, a co za tym idzie, będzie chronić lekarzy przed niebezpieczeństwem odpowiedzialności karnej, cywilnej, dyscyplinarnej oraz zawodowej.

  Książka przeznaczona jest dla lekarzy i przedstawicieli zawodów prawniczych. Zainteresuje również osoby zarządzające i kierujące podmiotami leczniczymi oraz studentów medycyny.

  Spis treści:
  Wykaz skrótów | str. 11

  Wstęp | str. 13

  Rozdział 1
  Pacjent, prawa pacjenta | str. 15

  1.1. Prawa pacjenta - definicja | str. 15
  1.2. Źródła praw pacjenta i obowiązków lekarza | str. 16
  1.3. Ustawy regulujące prawa pacjenta i obowiązki lekarza | str. 17
  1.4. Podstawowe zasady interpretacji prawa | str. 20
  1.5. Pacjent - definicja | str. 21
  1.6. Cechy pacjenta | str. 22
  1.7. Pacjent a świadczeniobiorca | str. 24
  1.8. Prawa pacjenta a prawa świadczeniobiorcy | str. 24

  Rozdział 2
  Obowiązek respektowania wskazań wiedzy medycznej i należyta staranność | str. 26

  2.1. Wprowadzenie | str. 26
  2.2. Obowiązek wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej | str. 28
  2.3. Błąd w sztuce | str. 33
  2.4. Należyta staranność | str. 33
  2.5. Obowiązek wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej | str. 36

  Rozdział 3
  Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej | str. 37

  3.1. Wprowadzenie | str. 37
  3.2. Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej | str. 40
  3.3. Ochrona prawna | str. 45
  3.4. Strajk lekarzy a obowiązek pomocy lekarskiej | str. 46

  Rozdział 4
  Obowiązek udzielenia informacji | str. 48

  4.1. Wprowadzenie | str. 48
  4.2. Pojęcie "informacja" | str. 49
  4.3. Obowiązek lekarza przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta | str. 49
  4.4. Podstawy prawne obowiązku lekarza | str. 52
  4.5. Informacje o stanie zdrowia - zakres obowiązku informacyjnego lekarza | str. 52
  4.6. Sposób i forma realizacji obowiązku informacyjnego lekarza | str. 63
  4.7. Przystępność informacji | str. 65
  4.8. Adresaci informacji przekazywanej przez lekarza | str. 67
  4.9. Wysłuchanie zdania pacjenta | str. 69
  4.10. Udzielenie informacji osobie bliskiej | str. 69
  4.11. Udzielenie informacji osobom trzecim | str. 71
  4.12. Żądanie pacjenta nieudzielenia mu informacji | str. 73
  4.13. Informowanie post factum | str. 74

  Rozdział 5
  Przywilej terapeutyczny | str. 75


  Rozdział 6
  Obowiązki lekarza w przypadku niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta | str. 79


  Rozdział 7
  Klauzula sumienia a obowiązek informacyjny lekarza | str. 84

  7.1. Uwagi ogólne | str. 84
  7.2. Treść przepisu prawa | str. 85

  Rozdział 8
  Rozwiązania szczególne w zakresie obowiązku informacyjnego | str. 92

  8.1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - eksperyment medyczny | str. 92
  8.2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego | str. 93
  8.3. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży | str. 95
  8.4. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | str. 96
  8.4.1. Obowiązek pouczenia o konsekwencjach zakażenia | str. 97
  8.4.2. Obowiązek poinformowania o zakażeniach przenoszonych drogą kontaktów seksualnych | str. 97
  8.4.3. Obowiązek pouczenia o chorobach szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych | str. 97
  8.4.4. Obowiązek uprzedzenia o przymusie | str. 99
  8.4.5. Obowiązek informowania o przyczynach hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny pacjenta | str. 100
  8.5. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów | str. 101
  8.5.1. Obowiązek pisemnego poinformowania dawcy przed wyrażeniem zgody | str. 101
  8.5.2. Obowiązek uprzedzenia dawcy o skutkach dla biorcy wynikających z wycofania zgody | str. 101
  8.5.3. Obowiązek poinformowania biorcy | str. 102
  8.5.4. Obowiązek informowania małoletniego | str. 102
  8.6. Ustawa o publicznej służbie krwi | str. 102
  8.6.1. Informacja przed pobieraniem krwi od dawcy | str. 102
  8.6.2. Informacja przed pobieraniem krwi poprzedzonym zabiegiem uodpornienia | str. 103
  8.6.3. Informacja przed wyrażeniem zgody | str. 104
  8.6.4. Odpowiedzialność karna | str. 105
  8.7. Ustawa o leczeniu niepłodności | str. 105
  8.7.1. Informacja w ramach poradnictwa medycznego | str. 105
  8.7.2. Informacja przed pobraniem komórki rozrodczej od dawcy w celu dawstwa partnerskiego | str. 106
  8.7.3. Informacja przed pobraniem komórki rozrodczej od dawcy w celu dawstwa innego niż partnerskie | str. 106
  8.7.4. Informacja przekazywana przy pobieraniu od dawcy komórek rozrodczych w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość | str. 107
  8.7.5. Informacja przekazywana przy pobieraniu komórek rozrodczych od biorczyni w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji | str. 108
  8.8. Obowiązki informacyjne lekarza będącego świadczeniodawcą | str. 109

  Rozdział 9
  Obowiązek lekarza do udzielania informacji o prawach pacjenta | str. 110


  Rozdział 10
  Obowiązek lekarza informowania o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych | str. 112

  10.1. Uwagi ogólne | str. 112
  10.2. Informacja a wypisanie na własne żądanie | str. 114

  Rozdział 11
  Obowiązek uzyskania zgody pacjenta na świadczenie zdrowotne | str. 115

  11.1. Wprowadzenie | str. 115
  11.2. Przesłanki skuteczności i prawidłowości zgody pacjenta | str. 120
  11.3. Zgoda a brak zgody albo sprzeciw | str. 121
  11.4. Forma odmowy zgody albo sprzeciwu | str. 126
  11.5. Zgoda a określoność świadczenia | str. 127
  11.6. Prawo pacjenta do cofnięcia zgody a obowiązki lekarza | str. 129
  11.7. Podmioty uprawnione do wyrażania zgody na świadczenie zdrowotne | str. 130
  11.8. Opiekun faktyczny pacjenta | str. 133
  11.9. Zgoda a charakter świadczenia lekarskiego | str. 134
  11.10. Zasady wspólne dla wszystkich typów świadczeń zdrowotnych | str. 134
  11.10.1. Zgoda pacjenta | str. 134
  11.10.2. Zgoda równoległa - małoletniego pacjenta, który ukończył 16 lat i jego przedstawiciela ustawowego | str. 136
  11.11. Szczególne grupy pacjentów. Zgoda na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych | str. 137
  11.11.1. Pacjent małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody | str. 137
  11.11.2. Pacjent całkowicie ubezwłasnowolniony | str. 139
  11.11.3. Sprzeciw | str. 139
  11.11.4. Niewyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego | str. 140
  11.12. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego | str. 140
  11.13. Szczególne grupy pacjentów. Zgoda zastępcza na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta | str. 144
  11.13.1. Pacjent małoletni, ubezwłasnowolniony bądź niezdolny do świadomego wyrażenia pisemnej zgody | str. 144
  11.13.2. Sprzeciw | str. 145
  11.13.3. Zgoda sądu opiekuńczego | str. 146
  11.13.4. Działanie bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zgody sądu opiekuńczego | str. 146
  11.14. Przekroczenie zakresu zgody - wyjątek terapeutyczny | str. 147
  11.15. Zgoda udzielona przez pełnomocnika | str. 150
  11.16. Zgoda na świadczenie a konkretyzacja lekarza przez pacjenta | str. 151
  11.17. Skutki prawidłowej zgody | str. 153
  11.18. Oświadczenie pro futuro | str. 156
  11.19. Przepisy szczególne dotyczące formy zgody | str. 157
  11.20. Świadczenie zdrowotne w warunkach przymusu | str. 162

  Rozdział 12
  Obowiązek lekarza poszanowania intymności i godności pacjenta | str. 166

  12.1. Uwagi ogólne | str. 166
  12.2. Godność | str. 167
  12.3. Intymność | str. 169
  12.4. Szczególny obowiązek lekarza | str. 171
  12.5. Problematyka obecności osób bliskich przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych | str. 171
  12.6. Obecność osób wykonujących zawód medyczny, innych niż udzielających świadczeń zdrowotnych, oraz obecność osób trzecich | str. 173
  12.7. Prawo pacjenta do intymności w kontekście zadań dydaktycznych lekarzy | str. 176
  12.8. Prawo pacjenta do umierania w spokoju i godności oraz łagodzenia bólu a obowiązki lekarza | str. 176

  Rozdział 13
  Obowiązek zasięgnięcia opinii innego lekarza albo zwołania konsylium | str. 178


  Rozdział 14
  Obowiązek zachowania tajemnicy | str. 182

  14.1. Wprowadzenie | str. 182
  14.2. Zakres tajemnicy lekarskiej | str. 183
  14.3. Tajemnica lekarska a informacja przekazywana przedstawicielowi ustawowemu albo opiekunowi faktycznemu i innym osobom | str. 188
  14.4. Informacja ogólnikowa a tajemnica | str. 190
  14.5. Czas trwania obowiązku tajemnicy | str. 191
  14.6. Wyjątki - zasada interpretacji | str. 195
  14.7. Zwolnienie z tajemnicy przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego | str. 196
  14.8. Cofnięcie zgody | str. 198
  14.9. Zwolnienie z tajemnicy, gdy tak stanowią ustawy | str. 199
  14.10. Znaki identyfikacyjne | str. 205
  14.11. Osobne rozwiązania w zakresie tajemnicy lekarskiej zawarte w wybranych ustawach szczególnych | str. 206
  14.12. Ochrona danych osobowych | str. 206
  14.13. Lekarz jako strona procesu oraz składający doniesienie | str. 207
  14.14. Problem ujawniania odpowiednim organom objawów i schorzeń mogących stanowić niebezpieczeństwo dla innych osób | str. 209

  Rozdział 15
  Obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta | str. 211

  15.1. Uwagi ogólne | str. 211
  15.2. Prawo pacjenta | str. 212
  15.3. Definicja dokumentacji medycznej | str. 213
  15.4. Forma (postać) prowadzenia dokumentacji medycznej | str. 213
  15.5. Zasady dostępu do dokumentacji medycznej i podmioty uprawnione do jej otrzymania | str. 213
  15.6. Pacjent | str. 215
  15.7. Przedstawiciel ustawowy | str. 215
  15.8. Upoważnienie osób trzecich | str. 216
  15.9. Udostępnienie dokumentacji medycznej a prawo pacjenta do tajemnicy | str. 217
  15.10. Upoważniający pacjent | str. 217
  15.11. Upoważnienie za życia pacjenta i po jego śmierci - jedno czy osobne upoważnienia | str. 218
  15.12. Osoba upoważniona | str. 220
  15.13. Ustanowienie pełnomocnika przez osobę upoważnioną | str. 221
  15.14. Uprawnienia spadkobierców | str. 221
  15.15. Odwoływalność upoważnienia | str. 222
  15.16. Śmierć osoby upoważnionej | str. 223
  15.17. Forma upoważnienia | str. 223
  15.18. Rodzaje upoważnienia | str. 224
  15.19. Upoważnienie a forma udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 225
  15.20. Udostępnianie dokumentacji a miejsce złożenia upoważnienia | str. 226
  15.21. Instytucje i organy uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej | str. 230
  15.22. Udostępnienie szkole wyższej | str. 231
  15.23. Sytuacje szczególne | str. 231
  15.24. Sposoby udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 232
  15.25. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 233
  15.26. Udostępnienie dokumentacji - czynność materialnotechniczna czy czynność z zakresu administracji publicznej | str. 235
  15.27. Minimalny okres przechowywania dokumentacji medycznej | str. 236
  15.28. Dokumentacja medyczna a likwidacja podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych | str. 237
  15.29. Przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji medycznej | str. 238
  15.30. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej | str. 238

  Rozdział 16
  Obowiązek zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych | str. 241


  Rozdział 17
  Inne prawa pacjenta | str. 243

  17.1. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego | str. 243
  17.2. Prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej | str. 244
  17.3. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej | str. 244
  17.4. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie | str. 244
  17.5. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych w warunkach odpowiadających wymaganiom sanitarnym | str. 245

  Bibliografia | str. 247


Szczegóły: Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny - Hajdukiewicz Dariusz,Rek Tomasz

Tytuł: Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny
Podtytuł: Poradnik prawny
Autor: Hajdukiewicz Dariusz, Rek Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer SA
Seria: Poradniki ABC Zdrowie
ISBN: 9788380927605
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 244
Format: B5
Oprawa: Miękka


Recenzje: Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny - Hajdukiewicz Dariusz,Rek Tomasz

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Inne pozycje tego autora: Hajdukiewicz Dariusz,Rek Tomasz (1)

Książka

Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny
Poradnik prawny

,

W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób należy wykonywać zawód lekarza, aby postępowanie to było zgodne z prawami pacjentów, w tym m.in.:

 • przybliżono podstawowe kwestie związane z ochroną praw pacjenta oraz źródła ich obowiązywania,
 • szeroko omówiono katalog obowiązków lekarza w związku z ochroną praw pacjenta,
 • zaprezentowano zagadnienia ograniczenia praw pacjenta, a także
 • odpowiedzialności lekarza za naruszenie praw pacjenta.
 • Zawarte w opracowaniu tematy autorzy przedstawili na podstawie studiów przypadków pochodzących z wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz Trybunału Konstytucyjnego.

  Szeroki wykaz obowiązujących przepisów prawa, ich gruntowna analiza, a także konkretne ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania sprawiają, że książka stanowi niezbędne kompendium wiedzy w praktyce wykonywania zawodu lekarza. Publikacja służyć może eliminowaniu ryzyka naruszenia praw pacjenta w praktyce wykonywania zawodu lekarza, a co za tym idzie, będzie chronić lekarzy przed niebezpieczeństwem odpowiedzialności karnej, cywilnej, dyscyplinarnej oraz zawodowej.

  Książka przeznaczona jest dla lekarzy i przedstawicieli zawodów prawniczych. Zainteresuje również osoby zarządzające i kierujące podmiotami leczniczymi oraz studentów medycyny.

  Spis treści:
  Wykaz skrótów | str. 11

  Wstęp | str. 13

  Rozdział 1
  Pacjent, prawa pacjenta | str. 15

  1.1. Prawa pacjenta - definicja | str. 15
  1.2. Źródła praw pacjenta i obowiązków lekarza | str. 16
  1.3. Ustawy regulujące prawa pacjenta i obowiązki lekarza | str. 17
  1.4. Podstawowe zasady interpretacji prawa | str. 20
  1.5. Pacjent - definicja | str. 21
  1.6. Cechy pacjenta | str. 22
  1.7. Pacjent a świadczeniobiorca | str. 24
  1.8. Prawa pacjenta a prawa świadczeniobiorcy | str. 24

  Rozdział 2
  Obowiązek respektowania wskazań wiedzy medycznej i należyta staranność | str. 26

  2.1. Wprowadzenie | str. 26
  2.2. Obowiązek wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej | str. 28
  2.3. Błąd w sztuce | str. 33
  2.4. Należyta staranność | str. 33
  2.5. Obowiązek wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej | str. 36

  Rozdział 3
  Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej | str. 37

  3.1. Wprowadzenie | str. 37
  3.2. Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej | str. 40
  3.3. Ochrona prawna | str. 45
  3.4. Strajk lekarzy a obowiązek pomocy lekarskiej | str. 46

  Rozdział 4
  Obowiązek udzielenia informacji | str. 48

  4.1. Wprowadzenie | str. 48
  4.2. Pojęcie "informacja" | str. 49
  4.3. Obowiązek lekarza przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta | str. 49
  4.4. Podstawy prawne obowiązku lekarza | str. 52
  4.5. Informacje o stanie zdrowia - zakres obowiązku informacyjnego lekarza | str. 52
  4.6. Sposób i forma realizacji obowiązku informacyjnego lekarza | str. 63
  4.7. Przystępność informacji | str. 65
  4.8. Adresaci informacji przekazywanej przez lekarza | str. 67
  4.9. Wysłuchanie zdania pacjenta | str. 69
  4.10. Udzielenie informacji osobie bliskiej | str. 69
  4.11. Udzielenie informacji osobom trzecim | str. 71
  4.12. Żądanie pacjenta nieudzielenia mu informacji | str. 73
  4.13. Informowanie post factum | str. 74

  Rozdział 5
  Przywilej terapeutyczny | str. 75


  Rozdział 6
  Obowiązki lekarza w przypadku niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta | str. 79


  Rozdział 7
  Klauzula sumienia a obowiązek informacyjny lekarza | str. 84

  7.1. Uwagi ogólne | str. 84
  7.2. Treść przepisu prawa | str. 85

  Rozdział 8
  Rozwiązania szczególne w zakresie obowiązku informacyjnego | str. 92

  8.1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - eksperyment medyczny | str. 92
  8.2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego | str. 93
  8.3. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży | str. 95
  8.4. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | str. 96
  8.4.1. Obowiązek pouczenia o konsekwencjach zakażenia | str. 97
  8.4.2. Obowiązek poinformowania o zakażeniach przenoszonych drogą kontaktów seksualnych | str. 97
  8.4.3. Obowiązek pouczenia o chorobach szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych | str. 97
  8.4.4. Obowiązek uprzedzenia o przymusie | str. 99
  8.4.5. Obowiązek informowania o przyczynach hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny pacjenta | str. 100
  8.5. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów | str. 101
  8.5.1. Obowiązek pisemnego poinformowania dawcy przed wyrażeniem zgody | str. 101
  8.5.2. Obowiązek uprzedzenia dawcy o skutkach dla biorcy wynikających z wycofania zgody | str. 101
  8.5.3. Obowiązek poinformowania biorcy | str. 102
  8.5.4. Obowiązek informowania małoletniego | str. 102
  8.6. Ustawa o publicznej służbie krwi | str. 102
  8.6.1. Informacja przed pobieraniem krwi od dawcy | str. 102
  8.6.2. Informacja przed pobieraniem krwi poprzedzonym zabiegiem uodpornienia | str. 103
  8.6.3. Informacja przed wyrażeniem zgody | str. 104
  8.6.4. Odpowiedzialność karna | str. 105
  8.7. Ustawa o leczeniu niepłodności | str. 105
  8.7.1. Informacja w ramach poradnictwa medycznego | str. 105
  8.7.2. Informacja przed pobraniem komórki rozrodczej od dawcy w celu dawstwa partnerskiego | str. 106
  8.7.3. Informacja przed pobraniem komórki rozrodczej od dawcy w celu dawstwa innego niż partnerskie | str. 106
  8.7.4. Informacja przekazywana przy pobieraniu od dawcy komórek rozrodczych w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość | str. 107
  8.7.5. Informacja przekazywana przy pobieraniu komórek rozrodczych od biorczyni w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji | str. 108
  8.8. Obowiązki informacyjne lekarza będącego świadczeniodawcą | str. 109

  Rozdział 9
  Obowiązek lekarza do udzielania informacji o prawach pacjenta | str. 110


  Rozdział 10
  Obowiązek lekarza informowania o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych | str. 112

  10.1. Uwagi ogólne | str. 112
  10.2. Informacja a wypisanie na własne żądanie | str. 114

  Rozdział 11
  Obowiązek uzyskania zgody pacjenta na świadczenie zdrowotne | str. 115

  11.1. Wprowadzenie | str. 115
  11.2. Przesłanki skuteczności i prawidłowości zgody pacjenta | str. 120
  11.3. Zgoda a brak zgody albo sprzeciw | str. 121
  11.4. Forma odmowy zgody albo sprzeciwu | str. 126
  11.5. Zgoda a określoność świadczenia | str. 127
  11.6. Prawo pacjenta do cofnięcia zgody a obowiązki lekarza | str. 129
  11.7. Podmioty uprawnione do wyrażania zgody na świadczenie zdrowotne | str. 130
  11.8. Opiekun faktyczny pacjenta | str. 133
  11.9. Zgoda a charakter świadczenia lekarskiego | str. 134
  11.10. Zasady wspólne dla wszystkich typów świadczeń zdrowotnych | str. 134
  11.10.1. Zgoda pacjenta | str. 134
  11.10.2. Zgoda równoległa - małoletniego pacjenta, który ukończył 16 lat i jego przedstawiciela ustawowego | str. 136
  11.11. Szczególne grupy pacjentów. Zgoda na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych | str. 137
  11.11.1. Pacjent małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody | str. 137
  11.11.2. Pacjent całkowicie ubezwłasnowolniony | str. 139
  11.11.3. Sprzeciw | str. 139
  11.11.4. Niewyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego | str. 140
  11.12. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego | str. 140
  11.13. Szczególne grupy pacjentów. Zgoda zastępcza na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta | str. 144
  11.13.1. Pacjent małoletni, ubezwłasnowolniony bądź niezdolny do świadomego wyrażenia pisemnej zgody | str. 144
  11.13.2. Sprzeciw | str. 145
  11.13.3. Zgoda sądu opiekuńczego | str. 146
  11.13.4. Działanie bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zgody sądu opiekuńczego | str. 146
  11.14. Przekroczenie zakresu zgody - wyjątek terapeutyczny | str. 147
  11.15. Zgoda udzielona przez pełnomocnika | str. 150
  11.16. Zgoda na świadczenie a konkretyzacja lekarza przez pacjenta | str. 151
  11.17. Skutki prawidłowej zgody | str. 153
  11.18. Oświadczenie pro futuro | str. 156
  11.19. Przepisy szczególne dotyczące formy zgody | str. 157
  11.20. Świadczenie zdrowotne w warunkach przymusu | str. 162

  Rozdział 12
  Obowiązek lekarza poszanowania intymności i godności pacjenta | str. 166

  12.1. Uwagi ogólne | str. 166
  12.2. Godność | str. 167
  12.3. Intymność | str. 169
  12.4. Szczególny obowiązek lekarza | str. 171
  12.5. Problematyka obecności osób bliskich przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych | str. 171
  12.6. Obecność osób wykonujących zawód medyczny, innych niż udzielających świadczeń zdrowotnych, oraz obecność osób trzecich | str. 173
  12.7. Prawo pacjenta do intymności w kontekście zadań dydaktycznych lekarzy | str. 176
  12.8. Prawo pacjenta do umierania w spokoju i godności oraz łagodzenia bólu a obowiązki lekarza | str. 176

  Rozdział 13
  Obowiązek zasięgnięcia opinii innego lekarza albo zwołania konsylium | str. 178


  Rozdział 14
  Obowiązek zachowania tajemnicy | str. 182

  14.1. Wprowadzenie | str. 182
  14.2. Zakres tajemnicy lekarskiej | str. 183
  14.3. Tajemnica lekarska a informacja przekazywana przedstawicielowi ustawowemu albo opiekunowi faktycznemu i innym osobom | str. 188
  14.4. Informacja ogólnikowa a tajemnica | str. 190
  14.5. Czas trwania obowiązku tajemnicy | str. 191
  14.6. Wyjątki - zasada interpretacji | str. 195
  14.7. Zwolnienie z tajemnicy przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego | str. 196
  14.8. Cofnięcie zgody | str. 198
  14.9. Zwolnienie z tajemnicy, gdy tak stanowią ustawy | str. 199
  14.10. Znaki identyfikacyjne | str. 205
  14.11. Osobne rozwiązania w zakresie tajemnicy lekarskiej zawarte w wybranych ustawach szczególnych | str. 206
  14.12. Ochrona danych osobowych | str. 206
  14.13. Lekarz jako strona procesu oraz składający doniesienie | str. 207
  14.14. Problem ujawniania odpowiednim organom objawów i schorzeń mogących stanowić niebezpieczeństwo dla innych osób | str. 209

  Rozdział 15
  Obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta | str. 211

  15.1. Uwagi ogólne | str. 211
  15.2. Prawo pacjenta | str. 212
  15.3. Definicja dokumentacji medycznej | str. 213
  15.4. Forma (postać) prowadzenia dokumentacji medycznej | str. 213
  15.5. Zasady dostępu do dokumentacji medycznej i podmioty uprawnione do jej otrzymania | str. 213
  15.6. Pacjent | str. 215
  15.7. Przedstawiciel ustawowy | str. 215
  15.8. Upoważnienie osób trzecich | str. 216
  15.9. Udostępnienie dokumentacji medycznej a prawo pacjenta do tajemnicy | str. 217
  15.10. Upoważniający pacjent | str. 217
  15.11. Upoważnienie za życia pacjenta i po jego śmierci - jedno czy osobne upoważnienia | str. 218
  15.12. Osoba upoważniona | str. 220
  15.13. Ustanowienie pełnomocnika przez osobę upoważnioną | str. 221
  15.14. Uprawnienia spadkobierców | str. 221
  15.15. Odwoływalność upoważnienia | str. 222
  15.16. Śmierć osoby upoważnionej | str. 223
  15.17. Forma upoważnienia | str. 223
  15.18. Rodzaje upoważnienia | str. 224
  15.19. Upoważnienie a forma udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 225
  15.20. Udostępnianie dokumentacji a miejsce złożenia upoważnienia | str. 226
  15.21. Instytucje i organy uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej | str. 230
  15.22. Udostępnienie szkole wyższej | str. 231
  15.23. Sytuacje szczególne | str. 231
  15.24. Sposoby udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 232
  15.25. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 233
  15.26. Udostępnienie dokumentacji - czynność materialnotechniczna czy czynność z zakresu administracji publicznej | str. 235
  15.27. Minimalny okres przechowywania dokumentacji medycznej | str. 236
  15.28. Dokumentacja medyczna a likwidacja podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych | str. 237
  15.29. Przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji medycznej | str. 238
  15.30. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej | str. 238

  Rozdział 16
  Obowiązek zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych | str. 241


  Rozdział 17
  Inne prawa pacjenta | str. 243

  17.1. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego | str. 243
  17.2. Prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej | str. 244
  17.3. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej | str. 244
  17.4. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie | str. 244
  17.5. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych w warunkach odpowiadających wymaganiom sanitarnym | str. 245

  Bibliografia | str. 247

Cena 119,00 PLN
Nasza cena 101,25 PLN
Oszczędzasz 14%
Wysyłka: 1-2 dni robocze + czas dostawy
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Szczegóły: Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny - Hajdukiewicz Dariusz,Rek Tomasz

Tytuł: Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny
Podtytuł: Poradnik prawny
Autor: Hajdukiewicz Dariusz, Rek Tomasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer SA
Seria: Poradniki ABC Zdrowie
ISBN: 9788380927605
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 244
Format: B5
Oprawa: Miękka


Recenzje: Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny - Hajdukiewicz Dariusz,Rek Tomasz

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:

Inne pozycje tego autora: Hajdukiewicz Dariusz,Rek Tomasz (1)


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×