Tablice szkolne język polski, historia, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia
Książka
  • Wydawnictwo: Greg
  • Oprawa: oprawa twarda, szyta nićmi
Zamów teraz a Twoje
zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj!
Sugerowana cena detaliczna 19,96 PLN
Nasza cena: 11,68 PLN
Oszczędzasz 41%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów
Opis: Tablice szkolne - A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. KosowiczTablice szkolne - jedyna pozycja na rynku publikacji szkolnych, która zawiera wszystkie niezbędne materiały w formie przydatnych tablic.Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, historii, języka polskiego oraz języka angielskiego i niemieckiego została przedstawiona w formie tabel, zestawień, porównań, diagramów. Ten sposób prezentacji materiału idealnie sprawdza się podczas samodzielnej nauki, jak i w szkole - gdy na lekcji trzeba szybko wyszukać konkretne informacje.Każdy uczeń znajdzie tutaj zestaw wiadomości, które są niezbędne w szkole. Serdecznie polecamy!Polecamy szczególnie wydanie w twardej oprawie - zwiększy ona trwałość, która jest szczególnie potrzebna w przypadku tego rodzaju książki.recenzjeInformacje w niej zawarte są bardzo czytelne i konkretne. Wszystkie regułki, wzory i zasady zamieszczono bowiem w formie wygodnych tabel, zestawień, porównań czy diagramów. Jest więc prosto, krótko i na temat bez zbędnego rozpisywania się (...) Układ lektury, cała szata graficzna i podział są tak przystępne i klarowne, że wręcz zachęcają do poszukiwania w niej potrzebnych szybko informacji. Pamiętajmy, że książka ta będzie je dostarczać nie tylko przez jeden rok szkolny lecz przez wiele długich lat nauki i w wielu jej dziedzinach.testowanieartdzieciece.blogspot.com


Spis treści

TABLICE JĘZYK POLSKIChronologia i periodyzacja literatury

Gatunki literackie

Typy liryki

Części mowy

Kategorie gramatyczne - odmiana części mowy

Odmiana przez przypadki

Funkcja poszczególnych części mowy w zdaniu

Związki wyrazów w zdaniu

Wyrazy poza związkami

OrtografiaPisownia „rz”

Pisownia „ż”

Pisownia „u”

Pisownia „ó”

Pisownia „ch”

Pisownia „h”

Pisownia cząstek ą, ę, om, on, em, enTABLICE HISTORYCZNENajdawniejsze dzieje człowieka

Epoki w dziejach ludzkości

Najważniejsze daty prehistorii

Religie społeczeństw starożytnego Wschodu

Rodzaje mitów

Geneza i zasady religii monoteistycznych

Najważniejsze daty z dziejów Grecji

Najważniejsze daty z dziejów Rzymu

Najważniejsze daty średniowiecza

Czasy nowożytne (XVI-XIX w.)Wielkie odkrycia geograficzne (XV-XIX w.)

Typy ustrojów politycznych

Ideologie polityczne, społeczne i gospodarcze typowe

dla Europy w XIX w. i ich wpływ na Europejczyków

Pojęcia charakterystyczne dla ustrojów politycznych w XIX w.Historia najnowszaI wojna światowa (1914-1918) - przebieg

System wersalski

II wojna światowa (1939-1945)

Konferencje Wielkiej Trójki

Zasady funkcjonowania państw demokratycznych w XX w.

Charakterystyka systemów ustrojowych w XX w.

Instytucje Unii EuropejskiejTABLICE JĘZYK ANGIELSKIUproszczone zasady fonetyki

Rzeczownik - rodzaj

Rzeczownik - forma dzierżawcza

Rzeczownik - liczba mnoga

Czasowniki nieregularne

Czasy - budowa

Czasy - zastosowanie

Czasowniki modalne

Okres warunkowy

Zastosowanie bezokoliczników i konstrukcji gerundialnych

Strona bierna

Przyimki

Spójniki

TABLICE JĘZYK NIEMIECKIRzeczownik - rodzajnik określony i nieokreślony

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Przeczenie przed rzeczownikiem - kein, keine, kein/nicht

Tworzenie rzeczowników

Rekcja rzeczownika

Przykłady homonimów

Formy czasowe - zastosowanie i konstrukcja

Czasowniki posiłkowe

Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

Tworzenie formy Präteritum

Tworzenie formy Partizip II

Czasowniki modalne

Czasowniki zwrotne

Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie

Czasownik lassen

Bezokolicznik z zu i bez zu

Imiesłów czasownika - Partizip I, Partizip II

Strona bierna - Passiv

Tryb rozkazujący - Imperativ

Tryb przypuszczający Konjunktiv

Konjunktiv I

Konjunktiv II Präteritum

Konjunktiv II Plusquamperfekt

Tryb warunkowy Konditional I

Mowa zależna - Indirekte Rede

Rekcja czasownika

Składnia

TABLICE MATEMATYCZNEAlfabet grecki, wybrane stałe, nazwy liczb

Cyfry i liczby rzymskie, jednostki podstawowe

Wybrane własności liczb

Działania arytmetyczne

Ułamki, proporcjonalność, proporcje

Podstawowe pojęcia algebry

Dwumian Newtona

Podstawowe typy równań

Postaci trójmianu kwadratowego

Układy równań liniowych

Pojęcie funkcji

Granica funkcji w punkcie

Badanie przebiegu zmienności funkcji

Wybrane własności funkcji

Funkcje: liniowa, kwadratowa i homograficzna

Funkcje: wartość bezwzględna, signum, E(x)

Monotoniczność funkcji

Podstawy geometrii

Kąty w różnym ujęciu

Trójkąty

Czworokąty

Okrąg

Koło i jego części

Wielościany foremne

TABLICE FIZYCZNEPodstawowe i uzupełniające jednostki międzynarodowego układu jednostek SI

Definicje jednostek podstawowych i uzupełniających

Podstawowe pojęcia z zakresu kinematyki

Podstawowe wielkości kinematyczne

Podstawowe zasady dynamiki

Podstawowe wielkości i wzory dynamiki

Wahadła

Twierdzenie Steinera

Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego

Zasada niezależności działania momentów sił

Zasada zachowania momentu pędu dla bryły sztywnej

Pole grawitacyjne

Prawo powszechnej grawitacji

Prawa Keplera

Prędkości kosmiczne

Teoria względności

Ruch okresowy - podstawowe wielkości

Ciśnienie

Prawo Pascala

Zastosowanie prawa Pascala

Prawo Archimedesa

Warunki pływania ciał

Gazy

Przemiany gazowe

Pojęcie ładunku elektrostatycznego

Wielkości charakteryzujące pole elektryczne

Łączenie kondensatorów

Prąd elektryczny stały

Łączenie oporów

Łączenie ogniw

Prąd zmienny

Zwierciadła

Soczewki

Przyrządy optyczne

Dyfrakcja i interferencja

Budowa atomu (model Bohra)

AstronomiaJednostki astronomiczne

Orientacja na niebie

Zjawisko paralaksy

Doba

Miesiąc

Pory roku

Fazy Księżyca

Budowa Słońca

Budowa Ziemi

Planety

Stadia rozwoju Wszechświata

Diagram Hertzsprunga-RussellaPodstawowe stałe fizyczne

TABLICE CHEMICZNEWartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznych

Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków

Cząstki elementarne

Masa atomowa

Masy atomowe według danych IUPAC

Gęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastków

Wartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków

Atom w ujęciu kwantowymLiczby kwantowe

Kontur orbitalu

Reguły zabudowy orbitali

Promocja elektronów

Wiązanie wodorowe

Rozmieszczenie elektronów w atomachPrzemiany jądroweRodzaje rozpadów

Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowychChemia organicznaIzomeriaWęglowodorySzereg homologiczny n-alkanów

Szereg homologiczny n-alkenów

Szereg homologiczny n-alkinówZwiązki karbonylowePodstawowe aldehydy

Szereg homologiczny ketonówKwasy i estry organiczneNajważniejsze kwasy monokarboksylowe

Kwasy dikarboksylowe

Inne kwasyAminokwasyPodstawowe aminokwasy białkoweCukry - węglowodany, sacharydy Cn(H2O)nPrzykłady cukrów prostych

Dwucukry - pochodne heksoz - C12H22O11

Przykłady dwucukrów

Przykłady wielocukrówPolimery i polikondensatyInformacje podstawowe

Ogólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerów

Polimery-monomery - właściwości

Charakterystyka wybranych związków organicznychGeochemia

Występowanie pierwiastków we Wszechświecie

Budowa Ziemi

Zawartości wagowe

Średnia zawartość pierwiastków

Skład suchej atmosfery

Skład powietrza

Ilość wody w zewnętrznych strefach Ziemi

Skład chemiczny wód morskich

Skład pierwiastkowy litosfery

TABLICE GEOGRAFICZNESłońce

Księżyc

Planety Układu Słonecznego

Wymiary Ziemi

Podział dziejów Ziemi

Najgłębsze rowy oceaniczne

Półwyspy

Najgłębsze depresje

Morfometria Wszechoceanu

Przykłady trzęsień Ziemi

PolskaTerytorium i granice

Układ pionowy powierzchni

Wyższe szczyty górskie - Karpaty

Wyższe szczyty górskie - Sudety i Góry Świętokrzyskie

Najdłuższe jaskinie

Najgłębsze jaskinie

Powierzchnie zlewisk i dorzeczy

Największe rzeki

Największe i najgłębsze jeziora

Najdłuższe kanały

Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodneŚwiatPowierzchnia kontynentów i oceanów

Największe wyspy świata

Najwyższe szczyty górskie według kontynentów

Najdłuższe jaskinie świata

Najgłębsze jaskinie świata

Najdłuższe rzeki świata

Największe jeziora świata

Sztuczne zbiorniki wodne

Powierzchnia i ludność świata

Powierzchnia, ludność i stolice państw świata

Największe aglomeracje świata (2013 r.)TABLICE BIOLOGICZNEKomórkaSkładniki nieorganiczne komórki

Składniki organiczne komórki

Zestawienie elementów komórki, opis ich budowy i najważniejszych funkcjiSkładniki pokarmowe

Przebieg ciąży i poród

Kod genetyczny

Realizacja informacji genetycznej

Kariotyp człowieka

Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych

Mutacje

Historia poglądów na ewolucję

Dowody ewolucji

Zestawienie ważniejszych wydarzeń ewolucyjnych

Powstawanie hominidów

Zestawienie porównawcze hominidów

Cechy ras ludzkich jako przystosowanie do warunków życia

Bioróżnorodność

Ogólna charakterystyka królestw

Przykłady adaptacji organizmów wobec różnych czynników środowiska

Zależności między populacjamiSzczegóły: Tablice szkolne - A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. Kosowicz

Tytuł: Tablice szkolne
Podtytuł: język polski, historia, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia
Autor: A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. Kosowicz
Wydawnictwo: Greg
Kod paskowy: 9788375177541
ISBN: 978-83-7517-754-1
Kategoria: Podręczniki
Przedmiot: Inne
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 312
Format: 170 x 245 mm
Oprawa: oprawa twarda, szyta nićmi
Waga: 0.572 kg


Recenzje: Tablice szkolne - A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. Kosowicz
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Inne pozycje tego autora: A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. Kosowicz (2)

Książka

Tablice szkolne
język polski, historia, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia

, , , , , , , , , , , , , ,

  • Wydawnictwo: Greg
  • Oprawa: oprawa twarda, szyta nićmi


Tablice szkolne - jedyna pozycja na rynku publikacji szkolnych, która zawiera wszystkie niezbędne materiały w formie przydatnych tablic.

Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, historii, języka polskiego oraz języka angielskiego i niemieckiego została przedstawiona w formie tabel, zestawień, porównań, diagramów. Ten sposób prezentacji materiału idealnie sprawdza się podczas samodzielnej nauki, jak i w szkole - gdy na lekcji trzeba szybko wyszukać konkretne informacje.

Każdy uczeń znajdzie tutaj zestaw wiadomości, które są niezbędne w szkole. Serdecznie polecamy!

Polecamy szczególnie wydanie w twardej oprawie - zwiększy ona trwałość, która jest szczególnie potrzebna w przypadku tego rodzaju książki.

recenzje

Informacje w niej zawarte są bardzo czytelne i konkretne. Wszystkie regułki, wzory i zasady zamieszczono bowiem w formie wygodnych tabel, zestawień, porównań czy diagramów. Jest więc prosto, krótko i na temat bez zbędnego rozpisywania się (...) Układ lektury, cała szata graficzna i podział są tak przystępne i klarowne, że wręcz zachęcają do poszukiwania w niej potrzebnych szybko informacji. Pamiętajmy, że książka ta będzie je dostarczać nie tylko przez jeden rok szkolny lecz przez wiele długich lat nauki i w wielu jej dziedzinach.

testowanieartdzieciece.blogspot.com

Spis treści
TABLICE JĘZYK POLSKI

Chronologia i periodyzacja literatury
Gatunki literackie
Typy liryki
Części mowy
Kategorie gramatyczne - odmiana części mowy
Odmiana przez przypadki
Funkcja poszczególnych części mowy w zdaniu
Związki wyrazów w zdaniu
Wyrazy poza związkami
Ortografia

Pisownia „rz”
Pisownia „ż”
Pisownia „u”
Pisownia „ó”
Pisownia „ch”
Pisownia „h”
Pisownia cząstek ą, ę, om, on, em, enTABLICE HISTORYCZNE

Najdawniejsze dzieje człowieka
Epoki w dziejach ludzkości
Najważniejsze daty prehistorii
Religie społeczeństw starożytnego Wschodu
Rodzaje mitów
Geneza i zasady religii monoteistycznych
Najważniejsze daty z dziejów Grecji
Najważniejsze daty z dziejów Rzymu
Najważniejsze daty średniowiecza
Czasy nowożytne (XVI-XIX w.)

Wielkie odkrycia geograficzne (XV-XIX w.)
Typy ustrojów politycznych
Ideologie polityczne, społeczne i gospodarcze typowe
dla Europy w XIX w. i ich wpływ na Europejczyków
Pojęcia charakterystyczne dla ustrojów politycznych w XIX w.

Historia najnowsza

I wojna światowa (1914-1918) - przebieg
System wersalski
II wojna światowa (1939-1945)
Konferencje Wielkiej Trójki
Zasady funkcjonowania państw demokratycznych w XX w.
Charakterystyka systemów ustrojowych w XX w.
Instytucje Unii EuropejskiejTABLICE JĘZYK ANGIELSKI

Uproszczone zasady fonetyki
Rzeczownik - rodzaj
Rzeczownik - forma dzierżawcza
Rzeczownik - liczba mnoga
Czasowniki nieregularne
Czasy - budowa
Czasy - zastosowanie
Czasowniki modalne
Okres warunkowy
Zastosowanie bezokoliczników i konstrukcji gerundialnych
Strona bierna
Przyimki
Spójniki


TABLICE JĘZYK NIEMIECKI

Rzeczownik - rodzajnik określony i nieokreślony
Odmiana rzeczownika przez przypadki
Przeczenie przed rzeczownikiem - kein, keine, kein/nicht
Tworzenie rzeczowników
Rekcja rzeczownika
Przykłady homonimów
Formy czasowe - zastosowanie i konstrukcja
Czasowniki posiłkowe
Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym
Tworzenie formy Präteritum
Tworzenie formy Partizip II
Czasowniki modalne
Czasowniki zwrotne
Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie
Czasownik lassen
Bezokolicznik z zu i bez zu
Imiesłów czasownika - Partizip I, Partizip II
Strona bierna - Passiv
Tryb rozkazujący - Imperativ
Tryb przypuszczający Konjunktiv
Konjunktiv I
Konjunktiv II Präteritum
Konjunktiv II Plusquamperfekt
Tryb warunkowy Konditional I
Mowa zależna - Indirekte Rede
Rekcja czasownika
Składnia


TABLICE MATEMATYCZNE

Alfabet grecki, wybrane stałe, nazwy liczb
Cyfry i liczby rzymskie, jednostki podstawowe
Wybrane własności liczb
Działania arytmetyczne
Ułamki, proporcjonalność, proporcje
Podstawowe pojęcia algebry
Dwumian Newtona
Podstawowe typy równań
Postaci trójmianu kwadratowego
Układy równań liniowych
Pojęcie funkcji
Granica funkcji w punkcie
Badanie przebiegu zmienności funkcji
Wybrane własności funkcji
Funkcje: liniowa, kwadratowa i homograficzna
Funkcje: wartość bezwzględna, signum, E(x)
Monotoniczność funkcji
Podstawy geometrii
Kąty w różnym ujęciu
Trójkąty
Czworokąty
Okrąg
Koło i jego części
Wielościany foremne


TABLICE FIZYCZNE

Podstawowe i uzupełniające jednostki międzynarodowego układu jednostek SI
Definicje jednostek podstawowych i uzupełniających
Podstawowe pojęcia z zakresu kinematyki
Podstawowe wielkości kinematyczne
Podstawowe zasady dynamiki
Podstawowe wielkości i wzory dynamiki
Wahadła
Twierdzenie Steinera
Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego
Zasada niezależności działania momentów sił
Zasada zachowania momentu pędu dla bryły sztywnej
Pole grawitacyjne
Prawo powszechnej grawitacji
Prawa Keplera
Prędkości kosmiczne
Teoria względności
Ruch okresowy - podstawowe wielkości
Ciśnienie
Prawo Pascala
Zastosowanie prawa Pascala
Prawo Archimedesa
Warunki pływania ciał
Gazy
Przemiany gazowe
Pojęcie ładunku elektrostatycznego
Wielkości charakteryzujące pole elektryczne
Łączenie kondensatorów
Prąd elektryczny stały
Łączenie oporów
Łączenie ogniw
Prąd zmienny
Zwierciadła
Soczewki
Przyrządy optyczne
Dyfrakcja i interferencja
Budowa atomu (model Bohra)
Astronomia

Jednostki astronomiczne
Orientacja na niebie
Zjawisko paralaksy
Doba
Miesiąc
Pory roku
Fazy Księżyca
Budowa Słońca
Budowa Ziemi
Planety
Stadia rozwoju Wszechświata
Diagram Hertzsprunga-Russella

Podstawowe stałe fizyczne


TABLICE CHEMICZNE

Wartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznych
Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków
Cząstki elementarne
Masa atomowa
Masy atomowe według danych IUPAC
Gęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastków
Wartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków
Atom w ujęciu kwantowym

Liczby kwantowe
Kontur orbitalu
Reguły zabudowy orbitali
Promocja elektronów
Wiązanie wodorowe
Rozmieszczenie elektronów w atomach

Przemiany jądrowe

Rodzaje rozpadów
Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowych

Chemia organiczna

Izomeria

Węglowodory

Szereg homologiczny n-alkanów
Szereg homologiczny n-alkenów
Szereg homologiczny n-alkinów

Związki karbonylowe

Podstawowe aldehydy
Szereg homologiczny ketonów

Kwasy i estry organiczne

Najważniejsze kwasy monokarboksylowe
Kwasy dikarboksylowe
Inne kwasy

Aminokwasy

Podstawowe aminokwasy białkowe

Cukry - węglowodany, sacharydy Cn(H2O)n

Przykłady cukrów prostych
Dwucukry - pochodne heksoz - C12H22O11
Przykłady dwucukrów
Przykłady wielocukrów

Polimery i polikondensaty

Informacje podstawowe
Ogólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerów
Polimery-monomery - właściwości
Charakterystyka wybranych związków organicznych

Geochemia
Występowanie pierwiastków we Wszechświecie
Budowa Ziemi
Zawartości wagowe
Średnia zawartość pierwiastków
Skład suchej atmosfery
Skład powietrza
Ilość wody w zewnętrznych strefach Ziemi
Skład chemiczny wód morskich
Skład pierwiastkowy litosfery


TABLICE GEOGRAFICZNE

Słońce
Księżyc
Planety Układu Słonecznego
Wymiary Ziemi
Podział dziejów Ziemi
Najgłębsze rowy oceaniczne
Półwyspy
Najgłębsze depresje
Morfometria Wszechoceanu
Przykłady trzęsień Ziemi
Polska

Terytorium i granice
Układ pionowy powierzchni
Wyższe szczyty górskie - Karpaty
Wyższe szczyty górskie - Sudety i Góry Świętokrzyskie
Najdłuższe jaskinie
Najgłębsze jaskinie
Powierzchnie zlewisk i dorzeczy
Największe rzeki
Największe i najgłębsze jeziora
Najdłuższe kanały
Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne

Świat

Powierzchnia kontynentów i oceanów
Największe wyspy świata
Najwyższe szczyty górskie według kontynentów
Najdłuższe jaskinie świata
Najgłębsze jaskinie świata
Najdłuższe rzeki świata
Największe jeziora świata
Sztuczne zbiorniki wodne
Powierzchnia i ludność świata
Powierzchnia, ludność i stolice państw świata
Największe aglomeracje świata (2013 r.)TABLICE BIOLOGICZNE

Komórka

Składniki nieorganiczne komórki
Składniki organiczne komórki
Zestawienie elementów komórki, opis ich budowy i najważniejszych funkcji

Składniki pokarmowe
Przebieg ciąży i poród
Kod genetyczny
Realizacja informacji genetycznej
Kariotyp człowieka
Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych
Mutacje
Historia poglądów na ewolucję
Dowody ewolucji
Zestawienie ważniejszych wydarzeń ewolucyjnych
Powstawanie hominidów
Zestawienie porównawcze hominidów
Cechy ras ludzkich jako przystosowanie do warunków życia
Bioróżnorodność
Ogólna charakterystyka królestw
Przykłady adaptacji organizmów wobec różnych czynników środowiska
Zależności między populacjami

Cena 19,96 PLN
Nasza cena 11,68 PLN
Oszczędzasz 41%
Wysyłka: Dzisiaj
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Szczegóły: Tablice szkolne - A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. Kosowicz

Tytuł: Tablice szkolne
Podtytuł: język polski, historia, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia
Autor: A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. Kosowicz
Wydawnictwo: Greg
Kod paskowy: 9788375177541
ISBN: 978-83-7517-754-1
Kategoria: Podręczniki
Przedmiot: Inne
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 312
Format: 170 x 245 mm
Oprawa: oprawa twarda, szyta nićmi
Waga: 0.572 kg


Recenzje: Tablice szkolne - A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. Kosowicz

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Inne pozycje tego autora: A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. Kosowicz (2)


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×