Tablice szkolne język polski, historia, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia

, , , , , , , , , , , , , ,

Książka

Tablice szkolne
język polski, historia, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia

, , , , , , , , , , , , , ,

  • Wydawnictwo: Greg
  • Rok wydania: 2017
  • ISBN: 978-83-7517-754-1
  • Ilość stron: 312
  • Format: 170 x 245 mm
  • Oprawa: oprawa twarda, szyta nićmi
Wysyłka:
Dzisiaj*Zamówienie złożone do godz. 15.00 (nie dotyczy przedpłat zaksięgowanych po godz. 15.00). Przy zamówieniu większej ilości egzemplarzy czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
Cena 9,98 PLN
Nasza cena 5,48 PLN
Oszczędzasz 45%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Cena 9,98 PLN
Nasza cena 5,48 PLN
Oszczędzasz 45%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Opis: Tablice szkolne - A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. KosowiczTablice szkolne - jedyna pozycja na rynku publikacji szkolnych, która zawiera wszystkie niezbędne materiały w formie przydatnych tablic.Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, historii, języka polskiego oraz języka angielskiego i niemieckiego została przedstawiona w formie tabel, zestawień, porównań, diagramów. Ten sposób prezentacji materiału idealnie sprawdza się podczas samodzielnej nauki, jak i w szkole - gdy na lekcji trzeba szybko wyszukać konkretne informacje.Każdy uczeń znajdzie tutaj zestaw wiadomości, które są niezbędne w szkole. Serdecznie polecamy!Polecamy szczególnie wydanie w twardej oprawie - zwiększy ona trwałość, która jest szczególnie potrzebna w przypadku tego rodzaju książki.recenzjeInformacje w niej zawarte są bardzo czytelne i konkretne. Wszystkie regułki, wzory i zasady zamieszczono bowiem w formie wygodnych tabel, zestawień, porównań czy diagramów. Jest więc prosto, krótko i na temat bez zbędnego rozpisywania się (...) Układ lektury, cała szata graficzna i podział są tak przystępne i klarowne, że wręcz zachęcają do poszukiwania w niej potrzebnych szybko informacji. Pamiętajmy, że książka ta będzie je dostarczać nie tylko przez jeden rok szkolny lecz przez wiele długich lat nauki i w wielu jej dziedzinach.testowanieartdzieciece.blogspot.com


Spis treści

TABLICE JĘZYK POLSKIChronologia i periodyzacja literatury

Gatunki literackie

Typy liryki

Części mowy

Kategorie gramatyczne - odmiana części mowy

Odmiana przez przypadki

Funkcja poszczególnych części mowy w zdaniu

Związki wyrazów w zdaniu

Wyrazy poza związkami

OrtografiaPisownia „rz”

Pisownia „ż”

Pisownia „u”

Pisownia „ó”

Pisownia „ch”

Pisownia „h”

Pisownia cząstek ą, ę, om, on, em, enTABLICE HISTORYCZNENajdawniejsze dzieje człowieka

Epoki w dziejach ludzkości

Najważniejsze daty prehistorii

Religie społeczeństw starożytnego Wschodu

Rodzaje mitów

Geneza i zasady religii monoteistycznych

Najważniejsze daty z dziejów Grecji

Najważniejsze daty z dziejów Rzymu

Najważniejsze daty średniowiecza

Czasy nowożytne (XVI-XIX w.)Wielkie odkrycia geograficzne (XV-XIX w.)

Typy ustrojów politycznych

Ideologie polityczne, społeczne i gospodarcze typowe

dla Europy w XIX w. i ich wpływ na Europejczyków

Pojęcia charakterystyczne dla ustrojów politycznych w XIX w.Historia najnowszaI wojna światowa (1914-1918) - przebieg

System wersalski

II wojna światowa (1939-1945)

Konferencje Wielkiej Trójki

Zasady funkcjonowania państw demokratycznych w XX w.

Charakterystyka systemów ustrojowych w XX w.

Instytucje Unii EuropejskiejTABLICE JĘZYK ANGIELSKIUproszczone zasady fonetyki

Rzeczownik - rodzaj

Rzeczownik - forma dzierżawcza

Rzeczownik - liczba mnoga

Czasowniki nieregularne

Czasy - budowa

Czasy - zastosowanie

Czasowniki modalne

Okres warunkowy

Zastosowanie bezokoliczników i konstrukcji gerundialnych

Strona bierna

Przyimki

Spójniki

TABLICE JĘZYK NIEMIECKIRzeczownik - rodzajnik określony i nieokreślony

Odmiana rzeczownika przez przypadki

Przeczenie przed rzeczownikiem - kein, keine, kein/nicht

Tworzenie rzeczowników

Rekcja rzeczownika

Przykłady homonimów

Formy czasowe - zastosowanie i konstrukcja

Czasowniki posiłkowe

Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

Tworzenie formy Präteritum

Tworzenie formy Partizip II

Czasowniki modalne

Czasowniki zwrotne

Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie

Czasownik lassen

Bezokolicznik z zu i bez zu

Imiesłów czasownika - Partizip I, Partizip II

Strona bierna - Passiv

Tryb rozkazujący - Imperativ

Tryb przypuszczający Konjunktiv

Konjunktiv I

Konjunktiv II Präteritum

Konjunktiv II Plusquamperfekt

Tryb warunkowy Konditional I

Mowa zależna - Indirekte Rede

Rekcja czasownika

Składnia

TABLICE MATEMATYCZNEAlfabet grecki, wybrane stałe, nazwy liczb

Cyfry i liczby rzymskie, jednostki podstawowe

Wybrane własności liczb

Działania arytmetyczne

Ułamki, proporcjonalność, proporcje

Podstawowe pojęcia algebry

Dwumian Newtona

Podstawowe typy równań

Postaci trójmianu kwadratowego

Układy równań liniowych

Pojęcie funkcji

Granica funkcji w punkcie

Badanie przebiegu zmienności funkcji

Wybrane własności funkcji

Funkcje: liniowa, kwadratowa i homograficzna

Funkcje: wartość bezwzględna, signum, E(x)

Monotoniczność funkcji

Podstawy geometrii

Kąty w różnym ujęciu

Trójkąty

Czworokąty

Okrąg

Koło i jego części

Wielościany foremne

TABLICE FIZYCZNEPodstawowe i uzupełniające jednostki międzynarodowego układu jednostek SI

Definicje jednostek podstawowych i uzupełniających

Podstawowe pojęcia z zakresu kinematyki

Podstawowe wielkości kinematyczne

Podstawowe zasady dynamiki

Podstawowe wielkości i wzory dynamiki

Wahadła

Twierdzenie Steinera

Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego

Zasada niezależności działania momentów sił

Zasada zachowania momentu pędu dla bryły sztywnej

Pole grawitacyjne

Prawo powszechnej grawitacji

Prawa Keplera

Prędkości kosmiczne

Teoria względności

Ruch okresowy - podstawowe wielkości

Ciśnienie

Prawo Pascala

Zastosowanie prawa Pascala

Prawo Archimedesa

Warunki pływania ciał

Gazy

Przemiany gazowe

Pojęcie ładunku elektrostatycznego

Wielkości charakteryzujące pole elektryczne

Łączenie kondensatorów

Prąd elektryczny stały

Łączenie oporów

Łączenie ogniw

Prąd zmienny

Zwierciadła

Soczewki

Przyrządy optyczne

Dyfrakcja i interferencja

Budowa atomu (model Bohra)

AstronomiaJednostki astronomiczne

Orientacja na niebie

Zjawisko paralaksy

Doba

Miesiąc

Pory roku

Fazy Księżyca

Budowa Słońca

Budowa Ziemi

Planety

Stadia rozwoju Wszechświata

Diagram Hertzsprunga-RussellaPodstawowe stałe fizyczne

TABLICE CHEMICZNEWartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznych

Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków

Cząstki elementarne

Masa atomowa

Masy atomowe według danych IUPAC

Gęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastków

Wartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków

Atom w ujęciu kwantowymLiczby kwantowe

Kontur orbitalu

Reguły zabudowy orbitali

Promocja elektronów

Wiązanie wodorowe

Rozmieszczenie elektronów w atomachPrzemiany jądroweRodzaje rozpadów

Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowychChemia organicznaIzomeriaWęglowodorySzereg homologiczny n-alkanów

Szereg homologiczny n-alkenów

Szereg homologiczny n-alkinówZwiązki karbonylowePodstawowe aldehydy

Szereg homologiczny ketonówKwasy i estry organiczneNajważniejsze kwasy monokarboksylowe

Kwasy dikarboksylowe

Inne kwasyAminokwasyPodstawowe aminokwasy białkoweCukry - węglowodany, sacharydy Cn(H2O)nPrzykłady cukrów prostych

Dwucukry - pochodne heksoz - C12H22O11

Przykłady dwucukrów

Przykłady wielocukrówPolimery i polikondensatyInformacje podstawowe

Ogólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerów

Polimery-monomery - właściwości

Charakterystyka wybranych związków organicznychGeochemia

Występowanie pierwiastków we Wszechświecie

Budowa Ziemi

Zawartości wagowe

Średnia zawartość pierwiastków

Skład suchej atmosfery

Skład powietrza

Ilość wody w zewnętrznych strefach Ziemi

Skład chemiczny wód morskich

Skład pierwiastkowy litosfery

TABLICE GEOGRAFICZNESłońce

Księżyc

Planety Układu Słonecznego

Wymiary Ziemi

Podział dziejów Ziemi

Najgłębsze rowy oceaniczne

Półwyspy

Najgłębsze depresje

Morfometria Wszechoceanu

Przykłady trzęsień Ziemi

PolskaTerytorium i granice

Układ pionowy powierzchni

Wyższe szczyty górskie - Karpaty

Wyższe szczyty górskie - Sudety i Góry Świętokrzyskie

Najdłuższe jaskinie

Najgłębsze jaskinie

Powierzchnie zlewisk i dorzeczy

Największe rzeki

Największe i najgłębsze jeziora

Najdłuższe kanały

Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodneŚwiatPowierzchnia kontynentów i oceanów

Największe wyspy świata

Najwyższe szczyty górskie według kontynentów

Najdłuższe jaskinie świata

Najgłębsze jaskinie świata

Najdłuższe rzeki świata

Największe jeziora świata

Sztuczne zbiorniki wodne

Powierzchnia i ludność świata

Powierzchnia, ludność i stolice państw świata

Największe aglomeracje świata (2013 r.)TABLICE BIOLOGICZNEKomórkaSkładniki nieorganiczne komórki

Składniki organiczne komórki

Zestawienie elementów komórki, opis ich budowy i najważniejszych funkcjiSkładniki pokarmowe

Przebieg ciąży i poród

Kod genetyczny

Realizacja informacji genetycznej

Kariotyp człowieka

Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych

Mutacje

Historia poglądów na ewolucję

Dowody ewolucji

Zestawienie ważniejszych wydarzeń ewolucyjnych

Powstawanie hominidów

Zestawienie porównawcze hominidów

Cechy ras ludzkich jako przystosowanie do warunków życia

Bioróżnorodność

Ogólna charakterystyka królestw

Przykłady adaptacji organizmów wobec różnych czynników środowiska

Zależności między populacjamiSzczegóły: Tablice szkolne - A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. Kosowicz

Tytuł: Tablice szkolne
Podtytuł: język polski, historia, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia
Autor: A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. Kosowicz
Wydawnictwo: Greg
Kod paskowy: 9788375177541
ISBN: 978-83-7517-754-1
Kategoria: Podręczniki
Przedmiot: Inne
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 312
Format: 170 x 245 mm
Oprawa: oprawa twarda, szyta nićmi
Waga: 0.572 kg


Recenzje: Tablice szkolne - A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. Kosowicz

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×


Inne pozycje tego autora: A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. Kosowicz (2)