O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego

, , ,

Książka
Wysyłka: Niedostępna
Sugerowana cena detaliczna 279,00 PLN
Nasza cena: 223,77 PLN
Oszczędzasz 19%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów

Opis: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego - Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Hernandez-Połczyńska

Księga Jubileuszowa "O prawach człowieka" powstała dla uczczenia Profesora Romana Wieruszewskiego - Jego kariery naukowej, działalności eksperckiej oraz służby publicznej w dziedzinie ochrony praw człowieka. Jest ona również wyrazem uznania dla osobistej postawy Profesora, dla którego prawa człowieka nie są jedynie hasłami czy przedmiotem naukowej refleksji, lecz ideałami, w imię których należy postępować i których przestrzegania należy się głośno domagać. Jako autor wielu prac naukowych na temat ochrony praw człowieka, członek szeregu gremiów zajmujących się monitorowaniem i przestrzeganiem realizacji standardów w tej dziedzinie oraz propagator wiedzy o prawach człowieka, Profesor Wieruszewski jest bez wątpienia jedną z kluczowych postaci oraz wzorem i autorytetem dla każdego, kto zajmuje się ochroną praw człowieka w Polsce.
Są [w tej książce] opracowania traktujące m.in. o uniwersalnym oraz regionalnych systemach ochrony praw człowieka w ich aspekcie instytucjonalnym, których funkcjonowanie Profesor Wieruszewski poznał "od podszewki" jako członek i wiceprzewodniczący Komitetu Praw Człowieka ONZ oraz sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, o materialnych aspektach ochrony praw człowieka, w tym o problematyce równości i niedyskryminacji, która była zawsze szczególnie bliska Profesorowi Wieruszewskiemu, tak jak i problem ochrony praw uchodźców, badany i obserwowany przez Profesora Wieruszewskiego przez wiele lat z perspektywy członka Rady do Spraw Uchodźców.
Autorzy i autorki (...) należą do grona akademików, a nierzadko i praktyków zajmujących się problematyką ochrony praw człowieka z perspektywy różnych gałęzi prawa (...) Wszystkich ich łączy z całą pewnością szacunek dla naukowych dokonań oraz postawy Profesora Wieruszewskiego, dzięki której nauka i wiedza o prawach człowieka w Polsce nie jest jedynie marginalnym tematem.
fragment publikacji

Spis treści:
Życiorys Profesora Romana Wieruszewskiego | str. 5
Wykaz publikacji Profesora Romana Wieruszewskiego | str. 9
O Księdze | str. 15

CZĘŚĆ I
PAŃSTWO JAKO GWARANT PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA W PORZĄDKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
ROMAN KUŹNIAR
Artykuł 28 Deklaracji, czyli koniec epopei praw człowieka? | str. 19
MIROSŁAW WYRZYKOWSKI
Obrona suwerenności | str. 29
WOJCIECH SADURSKI
Ideał racji publicznej a Europejski Trybunał Praw Człowieka | str. 45
ANNA ŚLEDZIŃSKA-SIMON, MICHAŁ ZIÓŁKOWSKI
Pojęcie tożsamość konstytucyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 57
ADAM BODNAR
Poczekajmy trochę może się rozwidni. Ochrona praw obywatelskich w czasie turbulencji, burzy i naporu | str. 73
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ
Poszanowanie tożsamości narodowej państw członkowskich Unii Europejskiej z perspektywy wspólnych wartości | str. 83
ELŻBIETA DYNIA
Kolektywne nieuznanie państwa jako reakcja na naruszanie praw człowieka i zasad demokracji | str. 93
MAREK PIECHOWIAK
Sprawiedliwe prawo - niesprawiedliwe wyroki. Uwagi na marginesie Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu wobec władzy | str. 107
DARIUSZ CZAJKA
Wykładnia aksjologiczna jako niezbędna funkcja ochrony praw człowieka w stosowaniu prawa | str. 129
JAN WAWRZYNIAK
Paradoksy doktryny i praktyki praw człowieka w dobie globalizacji | str. 143
JERZY J. WIATR
Demokracja w obliczu terroryzmu | str. 155

CZĘŚĆ II
MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA I ICH FUNKCJONOWANIE
ZDZISŁAW KĘDZIA
Uwagi o uwarunkowaniach reformy organów traktatowych ONZ w dziedzinie praw człowieka | str. 171
MICHAŁ BALCERZAK
Geneza i funkcje procedur specjalnych Rady Praw Człowieka ONZ | str. 181
ELEONORA ZIELIŃSKA
Procedury Specjalne ONZ ds. ochrony praw człowieka kobiet. Ogląd z wewnątrz | str. 197
ANNA HERNANDEZ-POŁCZYŃSKA
Specjalne procedury Rady Praw Człowieka a Powszechny Przegląd Okresowy | str. 219
WŁADYSŁAW CZAPLIŃSKI
Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 227
JERZY JASKIERNIA
Znaczenie synergii działań Rady Europy i Unii Europejskiej dla efektywności europejskiego systemu ochrony praw człowieka | str. 239
JANUSZ SYMONIDES
Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów oraz perspektywy jego instytucjonalnych przekształceń | str. 255
CZĘŚĆ III
KATALOG PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA - WYBRANE ZAGADNIENIA
TADEUSZ GADKOWSKI
Zasada samostanowienia czy prawo do samostanowienia narodów? | str. 275
JAN SANDORSKI, ANNA ZBARASZEWSKA
Stany Zjednoczone i Polska a międzynarodowy zakaz tortur na tle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Al Nashirii Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce | str. 287
KATARZYNA SĘKOWSKA-KOZŁOWSKA
O dostępności, legalizacji, cierpieniu i dyskryminacji. Komitet Praw Człowieka a aborcja | str. 309
MICHAŁ KOWALSKI
Sądowa kontrola administracji - źródła standardu międzynarodowego i strukturalne systemy jego realizacji | str. 323
HANNA SUCHOCKA
Wokół prawa do wolności religijnej we współczesnej Europie | str. 333
HANNA MACHIŃSKA
Prawo do ekspresji artystycznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako przestrzeń wymiany poglądów | str. 345
ALEKSANDRA GLISZCZYŃSKA-GRABIAS, GRAŻYNA BARANOWSKA
Prawa pamięci. Uwagi na temat ochrony prawdy o przeszłości | str. 353
ANNA MŁYNARSKA-SOBACZEWSKA
Prawo do kultury - czyli do czego? Paradoksy i opozycje znaczenia i zakresu pojęcia kultury jako przedmiotu uprawnienia w systemie praw człowieka | str. 365
JERZY ZAJADŁO
Sprawa Jones v. Van Zandt | str. 383

CZĘŚĆ IV
MASOWE MIGRACJE - WYZWANIA DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA
MAGDALENA KMAK
Mnogość obywatelstw: studium nad dominującymi i mniejszościowymi dyskursami prawnymi | str. 395
IRENA RZEPLIŃSKA
Prawo do azylu - współczesne europejskie konteksty | str. 409
IRENEUSZ C. KAMIŃSKI
Kilka uwag o standardach prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczących traktowania uchodźców w państwie przyjmującym | str. 419
PAWEŁ DĄBROWSKI, MICHAŁ KOWALSKI
Rada do Spraw Uchodźców jako sąd lub trybunał w rozumieniu prawa Unii Europejskiej | str. 435
KATARZYNA STRĄK
Reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego - system dubliński | str. 451
BARTOSZ MAKOWICZ
Uchodźcy - szansa czy kryzys? Aktualne wyzwania prawne tzw. kryzysu uchodźczego w Republice Federalnej Niemiec w kontekście Europejskim | str. 465
ANDRZEJ BISZTYGA, ANNA CHODOROWSKA
Ochrona uchodźców w Kanadzie. Regulacje, procedury, praktyka | str. 481

CZĘŚĆ V
RÓWNOŚĆ DLA WSZYSTKICH? ZAGADNIENIA PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO
BARBARA MIKOŁAJCZYK
Czy świat potrzebuje konwencji o prawach osób starszych? Uwagi na tle rozwiązań regionalnych | str. 495
KRZYSZTOF ŚMISZEK
Ochrona praw osób LGBT w Unii Europejskiej. Dorobek i wyzwania. Wybrane zagadnienia | str. 507
TADEUSZ BIAŁEK
Unijna polityka antydyskryminacyjna na przykładzie dyrektywy 2000/78/WE | str. 519
TADEUSZ JASUDOWICZ
Gwarancje równości i niedyskryminacji w systemie Europejskiej Karty Socjalnej | str. 537
MAREK ANDRZEJEWSKI, MAŁGORZATA ŁĄCZKOWSKA, ANNA NATALIA SCHULZ, ANNA URBAŃSKA-ŁUKASZEWICZ
Równość-nierówność, dyskryminacja-niedyskryminacja - postrzeganie z perspektywy prawa rodzinnego | str. 555

CZĘŚĆ VI
LISTY, GRATULACJE I TEKSTY OKOLICZNOŚCIOWE
MICHAEL O'FLAHERTY
List gratulacyjny Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) | str. 583
MAREK ZUBIK
List gratulacyjny Komitetu Nauk Prawnych PAN | str. 585
PAWEŁ DĄBROWSKI
List gratulacyjny Rady do Spraw Uchodźców | str. 587
ANTOINE C. BUYSE

List gratulacyjny Netherlands Institute of Human Rights | str. 589
KATARZYNA SZYMIELEWICZ
List gratulacyjny Fundacji Panoptykon | str. 591
MANFRED NOWAK
Contribution to the Liber Amicorum for Roman Wieruszewski | str. 593
KONSTANTY GEBERT
Consigliere w Bośni | str. 595
JERZY STUHR
Kilka słów na temat Romana Wieruszewskiego | str. 603

Autorzy | str. 605

Wykaz skrótów | str. 609


Szczegóły: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego - Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Hernandez-Połczyńska

Tytuł: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego
Autor: Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Hernandez-Połczyńska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA
Seria: Księgi Jubileuszowe
ISBN: 9788381076906
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 616
Format: B5
Oprawa: twarda


Recenzje: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego - Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Hernandez-Połczyńska

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Książka

O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego

, , ,

Księga Jubileuszowa "O prawach człowieka" powstała dla uczczenia Profesora Romana Wieruszewskiego - Jego kariery naukowej, działalności eksperckiej oraz służby publicznej w dziedzinie ochrony praw człowieka. Jest ona również wyrazem uznania dla osobistej postawy Profesora, dla którego prawa człowieka nie są jedynie hasłami czy przedmiotem naukowej refleksji, lecz ideałami, w imię których należy postępować i których przestrzegania należy się głośno domagać. Jako autor wielu prac naukowych na temat ochrony praw człowieka, członek szeregu gremiów zajmujących się monitorowaniem i przestrzeganiem realizacji standardów w tej dziedzinie oraz propagator wiedzy o prawach człowieka, Profesor Wieruszewski jest bez wątpienia jedną z kluczowych postaci oraz wzorem i autorytetem dla każdego, kto zajmuje się ochroną praw człowieka w Polsce. Są [w tej książce] opracowania traktujące m.in. o uniwersalnym oraz regionalnych systemach ochrony praw człowieka w ich aspekcie instytucjonalnym, których funkcjonowanie Profesor Wieruszewski poznał "od podszewki" jako członek i wiceprzewodniczący Komitetu Praw Człowieka ONZ oraz sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, o materialnych aspektach ochrony praw człowieka, w tym o problematyce równości i niedyskryminacji, która była zawsze szczególnie bliska Profesorowi Wieruszewskiemu, tak jak i problem ochrony praw uchodźców, badany i obserwowany przez Profesora Wieruszewskiego przez wiele lat z perspektywy członka Rady do Spraw Uchodźców. Autorzy i autorki (...) należą do grona akademików, a nierzadko i praktyków zajmujących się problematyką ochrony praw człowieka z perspektywy różnych gałęzi prawa (...) Wszystkich ich łączy z całą pewnością szacunek dla naukowych dokonań oraz postawy Profesora Wieruszewskiego, dzięki której nauka i wiedza o prawach człowieka w Polsce nie jest jedynie marginalnym tematem. fragment publikacji Spis treści: Życiorys Profesora Romana Wieruszewskiego | str. 5 Wykaz publikacji Profesora Romana Wieruszewskiego | str. 9 O Księdze | str. 15 CZĘŚĆ I PAŃSTWO JAKO GWARANT PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA W PORZĄDKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM ROMAN KUŹNIAR Artykuł 28 Deklaracji, czyli koniec epopei praw człowieka? | str. 19 MIROSŁAW WYRZYKOWSKI Obrona suwerenności | str. 29 WOJCIECH SADURSKI Ideał racji publicznej a Europejski Trybunał Praw Człowieka | str. 45 ANNA ŚLEDZIŃSKA-SIMON, MICHAŁ ZIÓŁKOWSKI Pojęcie tożsamość konstytucyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 57 ADAM BODNAR Poczekajmy trochę może się rozwidni. Ochrona praw obywatelskich w czasie turbulencji, burzy i naporu | str. 73 KRZYSZTOF WÓJTOWICZ Poszanowanie tożsamości narodowej państw członkowskich Unii Europejskiej z perspektywy wspólnych wartości | str. 83 ELŻBIETA DYNIA Kolektywne nieuznanie państwa jako reakcja na naruszanie praw człowieka i zasad demokracji | str. 93 MAREK PIECHOWIAK Sprawiedliwe prawo - niesprawiedliwe wyroki. Uwagi na marginesie Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu wobec władzy | str. 107 DARIUSZ CZAJKA Wykładnia aksjologiczna jako niezbędna funkcja ochrony praw człowieka w stosowaniu prawa | str. 129 JAN WAWRZYNIAK Paradoksy doktryny i praktyki praw człowieka w dobie globalizacji | str. 143 JERZY J. WIATR Demokracja w obliczu terroryzmu | str. 155 CZĘŚĆ II MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA I ICH FUNKCJONOWANIE ZDZISŁAW KĘDZIA Uwagi o uwarunkowaniach reformy organów traktatowych ONZ w dziedzinie praw człowieka | str. 171 MICHAŁ BALCERZAK Geneza i funkcje procedur specjalnych Rady Praw Człowieka ONZ | str. 181 ELEONORA ZIELIŃSKA Procedury Specjalne ONZ ds. ochrony praw człowieka kobiet. Ogląd z wewnątrz | str. 197 ANNA HERNANDEZ-POŁCZYŃSKA Specjalne procedury Rady Praw Człowieka a Powszechny Przegląd Okresowy | str. 219 WŁADYSŁAW CZAPLIŃSKI Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 227 JERZY JASKIERNIA Znaczenie synergii działań Rady Europy i Unii Europejskiej dla efektywności europejskiego systemu ochrony praw człowieka | str. 239 JANUSZ SYMONIDES Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów oraz perspektywy jego instytucjonalnych przekształceń | str. 255 CZĘŚĆ III KATALOG PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA - WYBRANE ZAGADNIENIA TADEUSZ GADKOWSKI Zasada samostanowienia czy prawo do samostanowienia narodów? | str. 275 JAN SANDORSKI, ANNA ZBARASZEWSKA Stany Zjednoczone i Polska a międzynarodowy zakaz tortur na tle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Al Nashirii Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce | str. 287 KATARZYNA SĘKOWSKA-KOZŁOWSKA O dostępności, legalizacji, cierpieniu i dyskryminacji. Komitet Praw Człowieka a aborcja | str. 309 MICHAŁ KOWALSKI Sądowa kontrola administracji - źródła standardu międzynarodowego i strukturalne systemy jego realizacji | str. 323 HANNA SUCHOCKA Wokół prawa do wolności religijnej we współczesnej Europie | str. 333 HANNA MACHIŃSKA Prawo do ekspresji artystycznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako przestrzeń wymiany poglądów | str. 345 ALEKSANDRA GLISZCZYŃSKA-GRABIAS, GRAŻYNA BARANOWSKA Prawa pamięci. Uwagi na temat ochrony prawdy o przeszłości | str. 353 ANNA MŁYNARSKA-SOBACZEWSKA Prawo do kultury - czyli do czego? Paradoksy i opozycje znaczenia i zakresu pojęcia kultury jako przedmiotu uprawnienia w systemie praw człowieka | str. 365 JERZY ZAJADŁO Sprawa Jones v. Van Zandt | str. 383 CZĘŚĆ IV MASOWE MIGRACJE - WYZWANIA DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA MAGDALENA KMAK Mnogość obywatelstw: studium nad dominującymi i mniejszościowymi dyskursami prawnymi | str. 395 IRENA RZEPLIŃSKA Prawo do azylu - współczesne europejskie konteksty | str. 409 IRENEUSZ C. KAMIŃSKI Kilka uwag o standardach prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczących traktowania uchodźców w państwie przyjmującym | str. 419 PAWEŁ DĄBROWSKI, MICHAŁ KOWALSKI Rada do Spraw Uchodźców jako sąd lub trybunał w rozumieniu prawa Unii Europejskiej | str. 435 KATARZYNA STRĄK Reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego - system dubliński | str. 451 BARTOSZ MAKOWICZ Uchodźcy - szansa czy kryzys? Aktualne wyzwania prawne tzw. kryzysu uchodźczego w Republice Federalnej Niemiec w kontekście Europejskim | str. 465 ANDRZEJ BISZTYGA, ANNA CHODOROWSKA Ochrona uchodźców w Kanadzie. Regulacje, procedury, praktyka | str. 481 CZĘŚĆ V RÓWNOŚĆ DLA WSZYSTKICH? ZAGADNIENIA PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO BARBARA MIKOŁAJCZYK Czy świat potrzebuje konwencji o prawach osób starszych? Uwagi na tle rozwiązań regionalnych | str. 495 KRZYSZTOF ŚMISZEK Ochrona praw osób LGBT w Unii Europejskiej. Dorobek i wyzwania. Wybrane zagadnienia | str. 507 TADEUSZ BIAŁEK Unijna polityka antydyskryminacyjna na przykładzie dyrektywy 2000/78/WE | str. 519 TADEUSZ JASUDOWICZ Gwarancje równości i niedyskryminacji w systemie Europejskiej Karty Socjalnej | str. 537 MAREK ANDRZEJEWSKI, MAŁGORZATA ŁĄCZKOWSKA, ANNA NATALIA SCHULZ, ANNA URBAŃSKA-ŁUKASZEWICZ Równość-nierówność, dyskryminacja-niedyskryminacja - postrzeganie z perspektywy prawa rodzinnego | str. 555 CZĘŚĆ VI LISTY, GRATULACJE I TEKSTY OKOLICZNOŚCIOWE MICHAEL O'FLAHERTY List gratulacyjny Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) | str. 583 MAREK ZUBIK List gratulacyjny Komitetu Nauk Prawnych PAN | str. 585 PAWEŁ DĄBROWSKI List gratulacyjny Rady do Spraw Uchodźców | str. 587 ANTOINE C. BUYSE
List gratulacyjny Netherlands Institute of Human Rights | str. 589 KATARZYNA SZYMIELEWICZ List gratulacyjny Fundacji Panoptykon | str. 591 MANFRED NOWAK Contribution to the Liber Amicorum for Roman Wieruszewski | str. 593 KONSTANTY GEBERT Consigliere w Bośni | str. 595 JERZY STUHR Kilka słów na temat Romana Wieruszewskiego | str. 603 Autorzy | str. 605 Wykaz skrótów | str. 609

Powiadom o dostępności
Podaj swój e-mail a zostaniesz poinformowany jak tylko pozycja będzie dostępna.
×
Cena 279,00 PLN
Nasza cena 223,77 PLN
Oszczędzasz 19%
Wysyłka: Niedostępna
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Szczegóły: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego - Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Hernandez-Połczyńska

Tytuł: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego
Autor: Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Hernandez-Połczyńska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA
Seria: Księgi Jubileuszowe
ISBN: 9788381076906
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 616
Format: B5
Oprawa: twarda


Recenzje: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego - Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Hernandez-Połczyńska

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×