Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 2. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony 952/2/2019
Podręcznik
  • Producent: WSiP
  • Oprawa: Miękka
Zamów teraz a Twoje
zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj!
Sugerowana cena detaliczna 45,55 PLN
Nasza cena: 37,20 PLN
Oszczędzasz 18%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów
Opis: Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 2. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam, Trześniowski Dariusz

Druga część podręcznika Oblicza epok dla klasy 1 składa się z trzech działów odpowiadających epokom historyczno-literackim. Są to:

- Renesans,

- Barok,

- Oświecenie.Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie, w ramach których zastosowano podział na jednostki lekcyjne. Wiedza teoretyczna ściśle łączy się z umiejętnościami praktycznymi – realizacja materiału ma formę pogłębionej analizy i interpretacji tekstu.Rozpoczynające każdą lekcję komentarze, przydatne wyjaśnienia pojęć kluczowych oraz zadania pod tekstami umożliwiają wnikliwe odczytanie utworów, uczą umiejętności interpretacyjnych, uwrażliwiają na zapisane w tekstach wartości (sekcja Wartości i postawy), rozwijają umiejętności retoryczne uczniów (m.in. argumentowanie, uzasadnianie opinii, zabieranie głosu w dyskusji wokół postawionego problemu), a także pozwalają na integrację treści z różnych obszarów kształcenia (w lekcjach literacko-kulturowych wyróżniono kolorystycznie polecenia dotyczące nauki o języku; zaproponowano ćwiczenia związane z tworzeniem wypowiedzi pisemnych i samokształcące zadania projektowe odnoszące się do problematyki omówionych tekstów).By pokazać uczniom aktualność dawnej literatury, teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami, również z kultury popularnej – dobranymi zarówno ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środków wyrazu (m.in. film, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, street art).Podręcznik wzbogacają miniprzewodniki, pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę, a także blok powtórzeniowy, składający się ze schematu zawierającego najważniejsze informacje o omówionych lekturach, z powtórzenia ważnych pojęć (Przypomnij sobie) i pytań kontrolnych (Sprawdź się). Zwieńczeniem każdego działu są bloki Analiza tekstu nieliterackiego i Tworzenie własnego tekstu.Materiały w podręcznikach koncentrują się na ćwiczeniu umiejętności, na które nacisk kładzie podstawa programowa, i dotyczą treści nauczania oraz lektur obowiązkowych (wszystkich) i uzupełniających (w każdej klasie po dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach) z poziomu podstawowego i rozszerzonego.Struktura tematu (jednostki lekcyjnej)Tytuł lekcji – zaciekawia, nawiązuje do omawianego utworu.Oś czasu – pokazuje czas powstania dzieła.Tekst odautorski podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej, zawiera informacje o genezie (U źródeł tekstu), gatunku (Forma gatunkowa) oraz kontekstach, w których należy utwór odczytywać.Elementy graficzne (tabele, schematy, diagramy) – ułatwiają zapamiętywanie wiadomości.Ramki Wiedzieć więcej z informacjami o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, zaciekawiają ucznia przedmiotem.Ramki O twórcy (przy pierwszym tekście danego autora w podręczniku) – przedstawiają dodatkowe informacje biograficzne.Tekst – zawiera numerację wersów (w przypadku wiersza) i akapitów (w przypadku tekstów nieliterackich) oraz przypisy ułatwiające zrozumienie treści.Konteksty (fotografie, reprodukcje, kadry filmowe itp.) z opisami wyjaśniającymi ich powiązania z utworem z epoki oraz poleceniami, które ukierunkowują interpretację kontekstu lub podsuwają problem do dyskusji.Ramki Pojęcia kluczowe – zawierają wyjaśnienia najważniejszych pojęć i terminów.Polecenia w lekcjach literacko-kulturowych, podzielone na części:- Analiza, Interpretacja – służą pogłębionej lekturze dzieła, uczą analizy i interpretacji całych utworów lub wskazanych fragmentów, a także uzasadniania opinii z odwołaniem się do odpowiednich kontekstów oraz własnego doświadczenia lekturowego i życiowego;

- Wartości i postawy – propozycja przedyskutowania przez uczniów problemu dotyczącego wartości / postaw oraz konfliktów wartości / postaw obecnych w utworze, w tym zachęta do odniesienia się młodzieży do cudzych wypowiedzi czy poglądów na ten temat; także impuls do rozmowy na temat problemu dotyczącego związku wartości poznawczych, etycznych i estetycznych obecnych w utworze;

- Wypowiedź pisemna – polecenie stworzenia wypowiedzi pisemnej w jednym z gatunków wskazanych w podstawie programowej;

- Zadanie projektowe (fakultatywnie w niektórych lekcjach) – propozycja realizacji projektu odnoszącego się do zainteresowań i osiągnięć uczniów oraz problematyki tekstów omawianych na lekcji.Ćwiczenia w lekcjach językowych.Infografiki na rozkładówkach – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżają wybrane zagadnienia kształcenia literacko-kulturowego.Struktura materiału powtórzeniowego po dzialePowtórzenie i sprawdzenie wiadomości:

- schemat odnoszący się do treści działu, zawierający najważniejsze informacje o utworach z epoki (m.in. autor, data powstania, gatunek, motywy i symbole);

- przypomnienie najważniejszych pojęć z lekcji literacko-kulturowych i lekcji językowych, z odsyłaczem do odpowiedniej strony w podręczniku;

- polecenia (otwarte i zamknięte) odnoszące się do treści działu, sprawdzające stopień opanowania przez ucznia materiału.Analiza tekstu nieliterackiego – materiały służące doskonaleniu umiejętności retorycznych.Tworzenie własnego tekstu – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej.Na końcu podręcznika znajdują się:

- Indeks pojęć – pomagający w uporządkowaniu zdobytej wiedzy i zapewniający przyswojenie najważniejszej terminologii;

- Indeks osób.Szczegóły: Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 2. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam, Trześniowski Dariusz

Tytuł: Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 2. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Podtytuł: 952/2/2019
Autor: Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam, Trześniowski Dariusz
Producent: WSiP
Seria: Oblicza epok
ISBN: 9788302180880
Kategoria: Podręczniki
Liceum » Klasa 1 - po podstawówce
Technikum » Klasa 1 - po podstawówce

MEN: 952/2/2019
Przedmiot: Język polski
Języki: polski
Rok produkcji: 2019
Ilość stron: 336
Format: 20.5 x 26 cm
Oprawa: Miękka


Recenzje: Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 2. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam, Trześniowski Dariusz
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:

Podręcznik

Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 2. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
952/2/2019

, ,

  • Producent: WSiP
  • Oprawa: Miękka

Druga część podręcznika Oblicza epok dla klasy 1 składa się z trzech działów odpowiadających epokom historyczno-literackim. Są to:
- Renesans,
- Barok,
- Oświecenie.

Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie, w ramach których zastosowano podział na jednostki lekcyjne. Wiedza teoretyczna ściśle łączy się z umiejętnościami praktycznymi – realizacja materiału ma formę pogłębionej analizy i interpretacji tekstu.Rozpoczynające każdą lekcję komentarze, przydatne wyjaśnienia pojęć kluczowych oraz zadania pod tekstami umożliwiają wnikliwe odczytanie utworów, uczą umiejętności interpretacyjnych, uwrażliwiają na zapisane w tekstach wartości (sekcja Wartości i postawy), rozwijają umiejętności retoryczne uczniów (m.in. argumentowanie, uzasadnianie opinii, zabieranie głosu w dyskusji wokół postawionego problemu), a także pozwalają na integrację treści z różnych obszarów kształcenia (w lekcjach literacko-kulturowych wyróżniono kolorystycznie polecenia dotyczące nauki o języku; zaproponowano ćwiczenia związane z tworzeniem wypowiedzi pisemnych i samokształcące zadania projektowe odnoszące się do problematyki omówionych tekstów).

By pokazać uczniom aktualność dawnej literatury, teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami, również z kultury popularnej – dobranymi zarówno ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środków wyrazu (m.in. film, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, street art).

Podręcznik wzbogacają miniprzewodniki, pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę, a także blok powtórzeniowy, składający się ze schematu zawierającego najważniejsze informacje o omówionych lekturach, z powtórzenia ważnych pojęć (Przypomnij sobie) i pytań kontrolnych (Sprawdź się). Zwieńczeniem każdego działu są bloki Analiza tekstu nieliterackiego i Tworzenie własnego tekstu.

Materiały w podręcznikach koncentrują się na ćwiczeniu umiejętności, na które nacisk kładzie podstawa programowa, i dotyczą treści nauczania oraz lektur obowiązkowych (wszystkich) i uzupełniających (w każdej klasie po dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach) z poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Struktura tematu (jednostki lekcyjnej)

Tytuł lekcji – zaciekawia, nawiązuje do omawianego utworu.

Oś czasu – pokazuje czas powstania dzieła.

Tekst odautorski podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej, zawiera informacje o genezie (U źródeł tekstu), gatunku (Forma gatunkowa) oraz kontekstach, w których należy utwór odczytywać.

Elementy graficzne (tabele, schematy, diagramy) – ułatwiają zapamiętywanie wiadomości.

Ramki Wiedzieć więcej z informacjami o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, zaciekawiają ucznia przedmiotem.

Ramki O twórcy (przy pierwszym tekście danego autora w podręczniku) – przedstawiają dodatkowe informacje biograficzne.

Tekst – zawiera numerację wersów (w przypadku wiersza) i akapitów (w przypadku tekstów nieliterackich) oraz przypisy ułatwiające zrozumienie treści.

Konteksty (fotografie, reprodukcje, kadry filmowe itp.) z opisami wyjaśniającymi ich powiązania z utworem z epoki oraz poleceniami, które ukierunkowują interpretację kontekstu lub podsuwają problem do dyskusji.

Ramki Pojęcia kluczowe – zawierają wyjaśnienia najważniejszych pojęć i terminów.

Polecenia w lekcjach literacko-kulturowych, podzielone na części:

- Analiza, Interpretacja – służą pogłębionej lekturze dzieła, uczą analizy i interpretacji całych utworów lub wskazanych fragmentów, a także uzasadniania opinii z odwołaniem się do odpowiednich kontekstów oraz własnego doświadczenia lekturowego i życiowego;
- Wartości i postawy – propozycja przedyskutowania przez uczniów problemu dotyczącego wartości / postaw oraz konfliktów wartości / postaw obecnych w utworze, w tym zachęta do odniesienia się młodzieży do cudzych wypowiedzi czy poglądów na ten temat; także impuls do rozmowy na temat problemu dotyczącego związku wartości poznawczych, etycznych i estetycznych obecnych w utworze;
- Wypowiedź pisemna – polecenie stworzenia wypowiedzi pisemnej w jednym z gatunków wskazanych w podstawie programowej;
- Zadanie projektowe (fakultatywnie w niektórych lekcjach) – propozycja realizacji projektu odnoszącego się do zainteresowań i osiągnięć uczniów oraz problematyki tekstów omawianych na lekcji.

Ćwiczenia w lekcjach językowych.

Infografiki na rozkładówkach – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżają wybrane zagadnienia kształcenia literacko-kulturowego.

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale

Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości:
- schemat odnoszący się do treści działu, zawierający najważniejsze informacje o utworach z epoki (m.in. autor, data powstania, gatunek, motywy i symbole);
- przypomnienie najważniejszych pojęć z lekcji literacko-kulturowych i lekcji językowych, z odsyłaczem do odpowiedniej strony w podręczniku;
- polecenia (otwarte i zamknięte) odnoszące się do treści działu, sprawdzające stopień opanowania przez ucznia materiału.

Analiza tekstu nieliterackiego – materiały służące doskonaleniu umiejętności retorycznych.

Tworzenie własnego tekstu – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Na końcu podręcznika znajdują się:
- Indeks pojęć – pomagający w uporządkowaniu zdobytej wiedzy i zapewniający przyswojenie najważniejszej terminologii;
- Indeks osób.

Cena 45,55 PLN
Nasza cena 37,20 PLN
Oszczędzasz 18%
Wysyłka: Dzisiaj
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Szczegóły: Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 2. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam, Trześniowski Dariusz

Tytuł: Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 2. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Podtytuł: 952/2/2019
Autor: Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam, Trześniowski Dariusz
Producent: WSiP
Seria: Oblicza epok
ISBN: 9788302180880
Kategoria: Podręczniki
Liceum » Klasa 1 - po podstawówce
Technikum » Klasa 1 - po podstawówce

MEN: 952/2/2019
Przedmiot: Język polski
Języki: polski
Rok produkcji: 2019
Ilość stron: 336
Format: 20.5 x 26 cm
Oprawa: Miękka


Recenzje: Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 2. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam, Trześniowski Dariusz

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×