Repetytorium maturzysty - geografia - 2018

Książka

Repetytorium maturzysty - geografia - 2018

  • Wydawnictwo: Greg
  • Rok wydania: 2017
  • ISBN: 9788375175479
  • Ilość stron: 400
  • Format: 165 x 235 mm
  • Oprawa: oprawa miękka
Wysyłka:
1-3 dni robocze + czas dostawy*Przy zamówieniu większej ilości egzemplarzy czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu
Cena 24,95 PLN
Nasza cena 13,62 PLN
Oszczędzasz 45%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Cena 24,95 PLN
Nasza cena 13,62 PLN
Oszczędzasz 45%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Opis: Repetytorium maturzysty - geografia - 2018 - Agnieszka ŁękawaRepetytorium Maturzysty geografia Wydawnictwa GREG jest książką wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom maturzystów - zawiera całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury w jej aktualnej formule. Całość jest zgodna z najnowszą podstawą programową, a treści obejmujące materiał z klasy I dodatkowo oznaczono graficznie paskiem na marginesie.Co ważne, książka ta nie została przeładowana niepotrzebnymi informacjami, a zawarte w niej treści zaprezentowano przystępnym, zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, zostały zastosowane ułatwiające naukę formy tabelek, wykresów, wyliczeń, diagramów. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. Istotnym uzupełnieniem jest indeks pojęć, dzięki któremu poruszanie się po książce jest intuicyjnie proste.Repetytorium Maturzysty geografia Wydawnictwa GREG jest doskonałą pomocą zarówno dla osób decydujących się wybrać geografię jako przedmiot maturalny, jak i dla uczniów pierwszej klasy liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał.Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.Teraz książka po raz pierwszy w odświeżonej, nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej!Serdecznie polecamy!Spis treści

WstępŹRÓDŁA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Geografia jako naukaŹródła informacji geograficznej

Kierunki świata i sposoby ich wyznaczania w terenie

Mapa jako źródło informacji geograficznej

Skala mapy

Zadania ze skalą

Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie

Generalizacja mapy

Rodzaje i zastosowanie map

Czytamy mapę topograficznąSYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI

Astronomiczne podstawy geografiiBudowa Wszechświata i Układu Słonecznego

Zaćmienie Słońca i Księżyca

Kształt i rozmiary Ziemi

Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki

Rachuba czasu na Ziemi

Ruch obiegowy Ziemi i jego skutki

Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi w ciągu roku

Wyznaczanie wysokości górowania Słońca

Kalendarz

Długość i szerokość geograficzna. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa

Wpływ czynników kosmicznych na środowisko przyrodnicze ZiemiAtmosferaBudowa i skład chemiczny atmosfery

Bilans cieplny Ziemi

Pogoda i klimat. Czynniki kształtujące pogodę i klimat na Ziemi

Zróżnicowanie temperatury na kuli ziemskiej

Ciśnienie atmosferyczne

Cyrkulacja planetarna

Wiatry na Ziemi

Wilgotność powietrza

Produkty kondensacji pary wodnej

Zróżnicowanie opadów na kuli ziemskiej

Masy powietrza. Fronty atmosferyczne

Prognozowanie pogody. Mapa synoptyczna

Strefy klimatyczne na Ziemi

Wpływ pogody i klimatu na życie i gospodarkę człowieka

Wpływ działalności człowieka na klimatHydrosferaZasoby hydrosfery. Obieg wody w przyrodzie

Oceany i morza. Cechy fizyczne i chemiczne wód morskich. Ruchy wód morskich

Rzeki

Jeziora, bagna, torfowiska

Lodowce i lądolody. Wieloletnia zmarzlina

Wody podziemne. Źródła

Wpływ hydrosfery na życie i działalność człowieka

Antropogeniczne zmiany hydrosferyLitosferaBudowa wnętrza Ziemi

Metody badań geologicznych

Dzieje Ziemi. Tabela stratygraficzna

Struktury geologiczne

Genetyczne typy skał

Czytamy przekrój geologiczny

Teoria tektoniki płyt litosfery

Wewnętrzne procesy geologiczne

Zewnętrzne procesy geologiczne

Pionowe i poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi

Wpływ litosfery na życie i działalność człowieka

Antropogeniczne zmiany litosferyPedosferaBudowa gleby. Profil glebowy

Proces glebotwórczy

Typy genetyczne gleb. Gleby strefowe i astrefowe

Przydatność rolnicza gleb. Klasy bonitacyjne

Erozja glebBiosferaFormacje roślinne na Ziemi

Krainy zoogeograficzne

Fauna mórz i oceanów

Antropogeniczne zmiany biosfery

Zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskaGEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA

LudnośćLiczba ludności świata (zmiany historyczne i sytuacja współczesna)

Rozmieszczenie ludności świata

Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne warunkujące rozmieszczenie ludności

Struktura demograficzna ludności świata

Cykl demograficzny. Cechy społeczeństwa młodego i starzejącego się

Zróżnicowanie rasowe ludności świata

Zróżnicowanie językowe ludności świata

Zróżnicowanie religijne ludności świata

Struktura zatrudnienia ludności świata. Problem bezrobocia

MigracjeOsadnictwoTypy osadnictwa wiejskiego

Urbanizacja

Typy zespołów miejskich

Największe miasta świata. Problemy wielkich miastPodział polityczny i społeczno-gospodarczy świataPodział polityczny świata. Zmiany na mapie politycznej świata po 1989 roku

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata

Globalizacja

Konflikty zbrojne na świecie. Terroryzm

Najbardziej rozpowszechnione choroby na świecie. Choroby cywilizacyjne

Gospodarcze i polityczne organizacje międzynarodoweRolnictwoCzynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa na świecie

Systemy uprawy roli

Struktura użytkowania ziemi

Rozmieszczenie głównych upraw na świecie

Chów i hodowla zwierząt

Główne regiony rolnicze na kuli ziemskiej

Leśnictwo

Rybołówstwo i rybactwo

Problem głodu na świeciePrzemysłZasoby naturalne Ziemi

Przemysł - jego podział, rola w gospodarce

Czynniki lokalizacji przemysłu

Surowce energetyczne świata. Tradycyjne i alternatywne źródła energii

Struktura produkcji energii na świecie

Przemysł przetwórczy na świecie

Przemysł krajów wysoko i słabo rozwiniętych

Wielkie okręgi przemysłowe świataUsługiSektor usług w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego

Transport i łączność. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu

Usługi finansowe

Turystyka

Międzynarodowa wymiana handlowaGEOGRAFIA FIZYCZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI

Geografia fizyczna PolskiPołożenie Polski w Europie

Obszar, granice, podział administracyjny

Budowa geologiczna Polski na tle struktur europejskich

Ważniejsze wydarzenia geologiczne na ziemiach polskich

Zlodowacenia w Polsce

Ukształtowanie powierzchni Polski

Przejściowość klimatu Polski

Wody powierzchniowe i podziemne Polski

Morze Bałtyckie

Gleby w Polsce i ich walory użytkowe

Typy zbiorowisk roślinnych na terytorium Polski

Największe kompleksy leśne w Polsce

Przekształcenie środowiska przyrodniczego Polski

Formy ochrony przyrody

Krainy fizyczno-geograficzne PolskiGeografia społeczno-ekonomiczna PolskiTypy wsi w Polsce

Procesy urbanizacyjne w Polsce

Ludność Polski

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Polsce. Główne regiony rolnicze i uprawy

Energetyka w Polsce

Przemysł przetwórczy w Polsce

Główne okręgi przemysłowe w Polsce

Współczesny stan gospodarki polskiej. Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu

Usługi w Polsce

Sieć transportu w Polsce

Inwestycje zagraniczne w Polsce

Handel zagraniczny Polski

Atrakcje turystyczne Polski. Ruch turystyczny

Współpraca międzynarodowa Polski. Euroregiony, miasta bliźniacze

Zachowania wyborcze w Polsce

Stan zdrowia ludności PolskiIndeks


Szczegóły: Repetytorium maturzysty - geografia - 2018 - Agnieszka Łękawa

Tytuł: Repetytorium maturzysty - geografia - 2018
Autor: Agnieszka Łękawa
Wydawnictwo: Greg
ISBN: 9788375175479
Kategoria: Podręczniki
Matura » Geografia

Przedmiot: Geografia
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 400
Format: 165 x 235 mm
Oprawa: oprawa miękka
Waga: 0.565 kg


Recenzje: Repetytorium maturzysty - geografia - 2018 - Agnieszka Łękawa

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×