Tablice: biologia + chemia

, ,

Książka

Tablice: biologia + chemia

, ,

  • Wydawnictwo: Greg
  • Rok wydania: 2018
  • ISBN: 978-83-7517-738-1
  • Ilość stron: 208
  • Format: 145 x 205 mm
  • Oprawa: oprawa miękka
Wysyłka:
1-3 dni robocze + czas dostawy*Przy zamówieniu większej ilości egzemplarzy czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu
Cena 14,99 PLN
Nasza cena 8,91 PLN
Oszczędzasz 40%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Cena 14,99 PLN
Nasza cena 8,91 PLN
Oszczędzasz 40%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Opis: Tablice: biologia + chemia - Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst, Iwona KrólBiologia i chemia to dziedziny nauki, które funkcjonują w tak ścisłym związku ze sobą, że zrozumienie jednej z nich jest ściśle uzależnione od zrozumienia drugiej. Tablice - biologia i chemia zawierają zestawienie wszystkich niezbędnych z szkolnej praktyce informacji z obu przedmiotów.Wiadomości przedstawione są w przystępny, ułatwiający naukę sposób, w formie tabel, zestawień, wykresów. Praca z tą książką jest intuicyjnie prosta i szybka, przez co stanowi ona idealną pomoc w przygotowaniach do sprawdzianu, testu, matury. Gorąco polecamy!


Spis treści

TABLICE BIOLOGICZNE

KOMÓRKASkładniki nieorganiczne komórki

Składniki organiczne komórki

Zestawienie elementów komórki, opis ich budowy i najważniejszych funkcji

Charakterystyka mitozy i mejozy

Cykl życiowy komórki

Porównanie komórki eukariotycznej i prokariotycznej

Porównanie oddychania beztlenowego i tlenowegoROŚLINYPorównanie sinic i glonów

Tkanki roślinne

Pokrój rośliny

Barwniki roślinne

Porównanie roślin nagonasiennych i okrytonasiennychZWIERZĘTARodzaje tkanek zwierzęcychCZŁOWIEKUkład pokarmowyBudowa układu pokarmowego

Składniki pokarmowe

Metabolizm składników pokarmowych

Zestawienie poszczególnych witamin, ich roli w organizmie,

źródeł i objawów niedoboru

Choroby związane z układem pokarmowymUkład oddechowyBudowa układu oddechowego

Mechanizmy wymiany gazowej

Przyczyny niewydolności układu oddechowegoUkład krążeniaBudowa i działanie układu krwionośnego

Ważniejsze choroby układu krążenia

Skład i funkcje krwi

Ważniejsze choroby krwi

Skład limfy i funkcje układu limfatycznegoUkład odpornościowySposoby nabywana odporności

Reakcje odpornościowe w organizmie

Zestawienie roli poszczególnych leukocytów w reakcji odpornościowej

Zaburzenia pracy układu odpornościowegoUkład wydalniczyBudowa i funkcje nerek - zasadniczej części układu wydalniczego

Procesy zachodzące w poszczególnych częściach nefronu

Warstwowa budowa skóry człowieka

Gruczoły

Uszkodzenia i choroby skóryUkład ruchuBudowa szkieletu osiowego

Elementy szkieletu obwodowego

Porównanie cech tkanki kostnej i chrzestnej

Budowa i typy stawów

Choroby układu szkieletowego

Podział mięśni człowieka

Budowa komórki mięśnia szkieletowego

Skurcz włókna mięśniowego

Cechy włókien mięśniowychNarządy zmysłówBudowa oka

Wady wzroku i choroby oczu

Budowa ucha

Chemiczne narządy zmysłówUkład nerwowy i hormonalnyBudowa neuronu

Przewodzenie impulsu przez neuron i przekazywanie sygnałów przez synapsę

Budowa i funkcje mózgowia

Porównanie układu współczulnego i przywspółczulnego

Rdzeń kręgowy

Uczenie się

Zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego

Mechanizm reakcji stresowej

Rola hormonów, objawy nadmiaru lub niedoboru

Porównanie działania układu nerwowego i hormonalnegoUkład rozrodczyCechy różnicujące ludzi różnych płci

Żeński układ rozrodczy

Męski układ rozrodczy

Rozwój zarodkowy i płodowy

Łożysko - budowa i funkcje

Przebieg ciąży i poródZdrowie i chorobaDrobnoustroje jako czynniki chorobotwórcze

Choroby wywoływane przez pierwotniaki

Choroby wywoływane przez pasożytyGenetykaKod genetyczny

Porównanie DNA i RNA

Realizacja informacji genetycznej

Budowa chromosomów

Kariotyp człowieka

Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych

Mutacje

Ważniejsze choroby będące skutkiem mutacji genowych

Zestawienie chorób będących skutkiem mutacji genomowych

Metody inżynierii genetycznej

Osiągnięcia i perspektywy inżynierii genetycznej

EWOLUCJAHistoria poglądów na ewolucję

Dowody ewolucji

Zestawienie ważniejszych wydarzeń ewolucyjnych

Powstawanie hominidów

Zestawienie porównawcze hominidów

Cechy ras ludzkich jako przystosowanie do warunków życia

Zmienność

Ewolucjonizm współczesny

Powstawanie gatunków

Prawidłowości ewolucjiEKOLOGIABioróżnorodność

Ogólna charakterystyka królestw

Przykłady adaptacji organizmów wobec różnych czynników środowiska

Zależności między populacjamiTABLICE CHEMICZNE

CHEMIA NIEORGANICZNAPODSTAWOWE WIELKOŚCI CHEMICZNE, SYMBOLE I OZNACZENIAAlfabet grecki

Liczebniki greckie i łacińskie

Wielokrotności i podwielokrotności (uproszczone)

Przedrostki jednostek miar SI

Wartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznychOGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATOMUBudowa atomu a układ okresowy pierwiastków

Cząstki elementarne

Masa atomowaPODSTAWOWE WIELKOŚCI PIERWIASTKÓWMasy atomowe według danych IUPAC

Gęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastków

Wartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków

AlotropiaWŁASNOŚCI PIERWIASTKÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP UKŁADU OKRESOWEGOGazy szlachetne - helowce

Fluorowce

Tlenowce

Azotowce

Węglowce

Borowce

Berylowce

Litowce

Tytanowce

Wanadowce

Chromowce

Manganowce

Żelazo, kobalt, nikiel

Platynowce

Miedziowce

Cynkowce

Skandowce i lantanowce

AktynowceATOM W UJĘCIU KWANTOWYMLiczby kwantowe

Kontur orbitalu

Reguły zabudowy orbitali

Promocja elektronów

Rozmieszczenie elektronów w atomachPRZEMIANY JĄDROWERodzaje rozpadów

Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowych

Opis ilościowy rozpadu

Skład izotopowy pierwiastków

Szereg promieniotwórczy uranowy

Zastosowanie izotopów promieniotwórczychWIĄZANIA CHEMICZNEPodział wiązań chemicznych

Wiązanie wodorowe

Moment dipolowy

Energia wiązaniaROZTWORYCharakterystyka wody

Rozpuszczalność stałych związków nieorganicznych w wodzie

Mieszaniny oziębiające

Gęstość wody

Gęstość d (g/cm3) wodnych roztworów kwasów, zasad i etanolu w temp. 20°CREAKCJE REDOKSPodstawowe pojęcia

Szereg elektrochemiczny metali

Szereg wybranych półogniw - kolejność według wzrostu potencjałuSTATYKA CHEMICZNAStałe trwałości kompleksów dla temperatury 25°C

Stałe dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad

dla temperatury 298 K

Lista popularnych wskaźników pH

pH popularnych substancji i napojów

Iloczyn rozpuszczalności niektórych związków dla temperatury 298 K

Przykłady roztworów buforowychCHEMIA BARWWiadomości podstawowe

Barwa płomienia

Barwne roztworyWŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CIEKŁYCH

WŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI STAŁYCH

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

PARAMETRY GAZÓW RZECZYWISTYCH

SAMORZUTNOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ

WARTOŚCI STANDARDOWYCH ENTROPII I ENTALPII TWORZENIACHEMIA ORGANICZNAIZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCHIzomeriaWĘGLOWODORYSzereg homologiczny n-alkanów

Szereg homologiczny n-alkenów

Szereg homologiczny n-alkinówZWIĄZKI KARBONYLOWEPodstawowe aldehydy

Szereg homologiczny ketonówKWASY I ESTRY ORGANICZNENajważniejsze kwasy monokarboksylowe

Kwasy dikarboksylowe

Inne kwasyAMINOKWASYPodstawowe aminokwasy białkoweCUKRY - WĘGLOWODANY, SACHARYDY Cn(H2O)nPrzykłady cukrów prostych

Dwucukry - pochodne heksoz - C12H22Ou

Przykłady dwucukrów

Przykłady wielocukrówPOLIMERY I POLIKONDENSATYInformacje podstawowe

Ogólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerów

Polimery-monomery - właściwości

Uproszczona identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznychLABORATORIUMŁaźnie grzejne

Łaźnie i mieszaniny chłodzące

Symbole zagrożeniaSzczegóły: Tablice: biologia + chemia - Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst, Iwona Król

Tytuł: Tablice: biologia + chemia
Autor: Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst, Iwona Król
Wydawnictwo: Greg
Kod paskowy: 9788375177381
ISBN: 978-83-7517-738-1
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 208
Format: 145 x 205 mm
Oprawa: oprawa miękka
Waga: 0.238 kg


Recenzje: Tablice: biologia + chemia - Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst, Iwona Król

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×