Książka
  • Wydawnictwo: Greg
  • Oprawa: oprawa miękka
Wysyłka: 2-3 dni robocze + czas dostawy
Sugerowana cena detaliczna 15,00 PLN
Nasza cena: 9,14 PLN
Oszczędzasz 39%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Paypo
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów

Opis: Tablice: biologia + chemia - Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst, Iwona KrólBiologia i chemia to dziedziny nauki, które funkcjonują w tak ścisłym związku ze sobą, że zrozumienie jednej z nich jest ściśle uzależnione od zrozumienia drugiej. Tablice - biologia i chemia zawierają zestawienie wszystkich niezbędnych z szkolnej praktyce informacji z obu przedmiotów.Wiadomości przedstawione są w przystępny, ułatwiający naukę sposób, w formie tabel, zestawień, wykresów. Praca z tą książką jest intuicyjnie prosta i szybka, przez co stanowi ona idealną pomoc w przygotowaniach do sprawdzianu, testu, matury. Gorąco polecamy!


Spis treści

TABLICE BIOLOGICZNE

KOMÓRKASkładniki nieorganiczne komórki

Składniki organiczne komórki

Zestawienie elementów komórki, opis ich budowy i najważniejszych funkcji

Charakterystyka mitozy i mejozy

Cykl życiowy komórki

Porównanie komórki eukariotycznej i prokariotycznej

Porównanie oddychania beztlenowego i tlenowegoROŚLINYPorównanie sinic i glonów

Tkanki roślinne

Pokrój rośliny

Barwniki roślinne

Porównanie roślin nagonasiennych i okrytonasiennychZWIERZĘTARodzaje tkanek zwierzęcychCZŁOWIEKUkład pokarmowyBudowa układu pokarmowego

Składniki pokarmowe

Metabolizm składników pokarmowych

Zestawienie poszczególnych witamin, ich roli w organizmie,

źródeł i objawów niedoboru

Choroby związane z układem pokarmowymUkład oddechowyBudowa układu oddechowego

Mechanizmy wymiany gazowej

Przyczyny niewydolności układu oddechowegoUkład krążeniaBudowa i działanie układu krwionośnego

Ważniejsze choroby układu krążenia

Skład i funkcje krwi

Ważniejsze choroby krwi

Skład limfy i funkcje układu limfatycznegoUkład odpornościowySposoby nabywana odporności

Reakcje odpornościowe w organizmie

Zestawienie roli poszczególnych leukocytów w reakcji odpornościowej

Zaburzenia pracy układu odpornościowegoUkład wydalniczyBudowa i funkcje nerek - zasadniczej części układu wydalniczego

Procesy zachodzące w poszczególnych częściach nefronu

Warstwowa budowa skóry człowieka

Gruczoły

Uszkodzenia i choroby skóryUkład ruchuBudowa szkieletu osiowego

Elementy szkieletu obwodowego

Porównanie cech tkanki kostnej i chrzestnej

Budowa i typy stawów

Choroby układu szkieletowego

Podział mięśni człowieka

Budowa komórki mięśnia szkieletowego

Skurcz włókna mięśniowego

Cechy włókien mięśniowychNarządy zmysłówBudowa oka

Wady wzroku i choroby oczu

Budowa ucha

Chemiczne narządy zmysłówUkład nerwowy i hormonalnyBudowa neuronu

Przewodzenie impulsu przez neuron i przekazywanie sygnałów przez synapsę

Budowa i funkcje mózgowia

Porównanie układu współczulnego i przywspółczulnego

Rdzeń kręgowy

Uczenie się

Zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego

Mechanizm reakcji stresowej

Rola hormonów, objawy nadmiaru lub niedoboru

Porównanie działania układu nerwowego i hormonalnegoUkład rozrodczyCechy różnicujące ludzi różnych płci

Żeński układ rozrodczy

Męski układ rozrodczy

Rozwój zarodkowy i płodowy

Łożysko - budowa i funkcje

Przebieg ciąży i poródZdrowie i chorobaDrobnoustroje jako czynniki chorobotwórcze

Choroby wywoływane przez pierwotniaki

Choroby wywoływane przez pasożytyGenetykaKod genetyczny

Porównanie DNA i RNA

Realizacja informacji genetycznej

Budowa chromosomów

Kariotyp człowieka

Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych

Mutacje

Ważniejsze choroby będące skutkiem mutacji genowych

Zestawienie chorób będących skutkiem mutacji genomowych

Metody inżynierii genetycznej

Osiągnięcia i perspektywy inżynierii genetycznej

EWOLUCJAHistoria poglądów na ewolucję

Dowody ewolucji

Zestawienie ważniejszych wydarzeń ewolucyjnych

Powstawanie hominidów

Zestawienie porównawcze hominidów

Cechy ras ludzkich jako przystosowanie do warunków życia

Zmienność

Ewolucjonizm współczesny

Powstawanie gatunków

Prawidłowości ewolucjiEKOLOGIABioróżnorodność

Ogólna charakterystyka królestw

Przykłady adaptacji organizmów wobec różnych czynników środowiska

Zależności między populacjamiTABLICE CHEMICZNE

CHEMIA NIEORGANICZNAPODSTAWOWE WIELKOŚCI CHEMICZNE, SYMBOLE I OZNACZENIAAlfabet grecki

Liczebniki greckie i łacińskie

Wielokrotności i podwielokrotności (uproszczone)

Przedrostki jednostek miar SI

Wartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznychOGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATOMUBudowa atomu a układ okresowy pierwiastków

Cząstki elementarne

Masa atomowaPODSTAWOWE WIELKOŚCI PIERWIASTKÓWMasy atomowe według danych IUPAC

Gęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastków

Wartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków

AlotropiaWŁASNOŚCI PIERWIASTKÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP UKŁADU OKRESOWEGOGazy szlachetne - helowce

Fluorowce

Tlenowce

Azotowce

Węglowce

Borowce

Berylowce

Litowce

Tytanowce

Wanadowce

Chromowce

Manganowce

Żelazo, kobalt, nikiel

Platynowce

Miedziowce

Cynkowce

Skandowce i lantanowce

AktynowceATOM W UJĘCIU KWANTOWYMLiczby kwantowe

Kontur orbitalu

Reguły zabudowy orbitali

Promocja elektronów

Rozmieszczenie elektronów w atomachPRZEMIANY JĄDROWERodzaje rozpadów

Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowych

Opis ilościowy rozpadu

Skład izotopowy pierwiastków

Szereg promieniotwórczy uranowy

Zastosowanie izotopów promieniotwórczychWIĄZANIA CHEMICZNEPodział wiązań chemicznych

Wiązanie wodorowe

Moment dipolowy

Energia wiązaniaROZTWORYCharakterystyka wody

Rozpuszczalność stałych związków nieorganicznych w wodzie

Mieszaniny oziębiające

Gęstość wody

Gęstość d (g/cm3) wodnych roztworów kwasów, zasad i etanolu w temp. 20°CREAKCJE REDOKSPodstawowe pojęcia

Szereg elektrochemiczny metali

Szereg wybranych półogniw - kolejność według wzrostu potencjałuSTATYKA CHEMICZNAStałe trwałości kompleksów dla temperatury 25°C

Stałe dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad

dla temperatury 298 K

Lista popularnych wskaźników pH

pH popularnych substancji i napojów

Iloczyn rozpuszczalności niektórych związków dla temperatury 298 K

Przykłady roztworów buforowychCHEMIA BARWWiadomości podstawowe

Barwa płomienia

Barwne roztworyWŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CIEKŁYCH

WŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI STAŁYCH

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

PARAMETRY GAZÓW RZECZYWISTYCH

SAMORZUTNOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ

WARTOŚCI STANDARDOWYCH ENTROPII I ENTALPII TWORZENIACHEMIA ORGANICZNAIZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCHIzomeriaWĘGLOWODORYSzereg homologiczny n-alkanów

Szereg homologiczny n-alkenów

Szereg homologiczny n-alkinówZWIĄZKI KARBONYLOWEPodstawowe aldehydy

Szereg homologiczny ketonówKWASY I ESTRY ORGANICZNENajważniejsze kwasy monokarboksylowe

Kwasy dikarboksylowe

Inne kwasyAMINOKWASYPodstawowe aminokwasy białkoweCUKRY - WĘGLOWODANY, SACHARYDY Cn(H2O)nPrzykłady cukrów prostych

Dwucukry - pochodne heksoz - C12H22Ou

Przykłady dwucukrów

Przykłady wielocukrówPOLIMERY I POLIKONDENSATYInformacje podstawowe

Ogólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerów

Polimery-monomery - właściwości

Uproszczona identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznychLABORATORIUMŁaźnie grzejne

Łaźnie i mieszaniny chłodzące

Symbole zagrożeniaSzczegóły: Tablice: biologia + chemia - Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst, Iwona Król

Tytuł: Tablice: biologia + chemia
Autor: Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst, Iwona Król
Wydawnictwo: Greg
Kod paskowy: 9788375177381
ISBN: 978-83-7517-738-1
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 208
Format: 145 x 205 mm
Oprawa: oprawa miękka
Waga: 0.238 kg


Recenzje: Tablice: biologia + chemia - Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst, Iwona Król

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Książka

Tablice: biologia + chemia

, ,

  • Wydawnictwo: Greg
  • Oprawa: oprawa miękka


Biologia i chemia to dziedziny nauki, które funkcjonują w tak ścisłym związku ze sobą, że zrozumienie jednej z nich jest ściśle uzależnione od zrozumienia drugiej. Tablice - biologia i chemia zawierają zestawienie wszystkich niezbędnych z szkolnej praktyce informacji z obu przedmiotów.

Wiadomości przedstawione są w przystępny, ułatwiający naukę sposób, w formie tabel, zestawień, wykresów. Praca z tą książką jest intuicyjnie prosta i szybka, przez co stanowi ona idealną pomoc w przygotowaniach do sprawdzianu, testu, matury. Gorąco polecamy!

Spis treści
TABLICE BIOLOGICZNE


KOMÓRKA

Składniki nieorganiczne komórki
Składniki organiczne komórki
Zestawienie elementów komórki, opis ich budowy i najważniejszych funkcji
Charakterystyka mitozy i mejozy
Cykl życiowy komórki
Porównanie komórki eukariotycznej i prokariotycznej
Porównanie oddychania beztlenowego i tlenowego

ROŚLINY

Porównanie sinic i glonów
Tkanki roślinne
Pokrój rośliny
Barwniki roślinne
Porównanie roślin nagonasiennych i okrytonasiennych

ZWIERZĘTA

Rodzaje tkanek zwierzęcych

CZŁOWIEK

Układ pokarmowy

Budowa układu pokarmowego
Składniki pokarmowe
Metabolizm składników pokarmowych
Zestawienie poszczególnych witamin, ich roli w organizmie,
źródeł i objawów niedoboru
Choroby związane z układem pokarmowym

Układ oddechowy

Budowa układu oddechowego
Mechanizmy wymiany gazowej
Przyczyny niewydolności układu oddechowego

Układ krążenia

Budowa i działanie układu krwionośnego
Ważniejsze choroby układu krążenia
Skład i funkcje krwi
Ważniejsze choroby krwi
Skład limfy i funkcje układu limfatycznego

Układ odpornościowy

Sposoby nabywana odporności
Reakcje odpornościowe w organizmie
Zestawienie roli poszczególnych leukocytów w reakcji odpornościowej
Zaburzenia pracy układu odpornościowego

Układ wydalniczy

Budowa i funkcje nerek - zasadniczej części układu wydalniczego
Procesy zachodzące w poszczególnych częściach nefronu
Warstwowa budowa skóry człowieka
Gruczoły
Uszkodzenia i choroby skóry

Układ ruchu

Budowa szkieletu osiowego
Elementy szkieletu obwodowego
Porównanie cech tkanki kostnej i chrzestnej
Budowa i typy stawów
Choroby układu szkieletowego
Podział mięśni człowieka
Budowa komórki mięśnia szkieletowego
Skurcz włókna mięśniowego
Cechy włókien mięśniowych

Narządy zmysłów

Budowa oka
Wady wzroku i choroby oczu
Budowa ucha
Chemiczne narządy zmysłów

Układ nerwowy i hormonalny

Budowa neuronu
Przewodzenie impulsu przez neuron i przekazywanie sygnałów przez synapsę
Budowa i funkcje mózgowia
Porównanie układu współczulnego i przywspółczulnego
Rdzeń kręgowy
Uczenie się
Zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego
Mechanizm reakcji stresowej
Rola hormonów, objawy nadmiaru lub niedoboru
Porównanie działania układu nerwowego i hormonalnego

Układ rozrodczy

Cechy różnicujące ludzi różnych płci
Żeński układ rozrodczy
Męski układ rozrodczy
Rozwój zarodkowy i płodowy
Łożysko - budowa i funkcje
Przebieg ciąży i poród

Zdrowie i choroba

Drobnoustroje jako czynniki chorobotwórcze
Choroby wywoływane przez pierwotniaki
Choroby wywoływane przez pasożyty

Genetyka

Kod genetyczny
Porównanie DNA i RNA
Realizacja informacji genetycznej
Budowa chromosomów
Kariotyp człowieka
Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych
Mutacje
Ważniejsze choroby będące skutkiem mutacji genowych
Zestawienie chorób będących skutkiem mutacji genomowych
Metody inżynierii genetycznej
Osiągnięcia i perspektywy inżynierii genetycznej


EWOLUCJA

Historia poglądów na ewolucję
Dowody ewolucji
Zestawienie ważniejszych wydarzeń ewolucyjnych
Powstawanie hominidów
Zestawienie porównawcze hominidów
Cechy ras ludzkich jako przystosowanie do warunków życia
Zmienność
Ewolucjonizm współczesny
Powstawanie gatunków
Prawidłowości ewolucji

EKOLOGIA

Bioróżnorodność
Ogólna charakterystyka królestw
Przykłady adaptacji organizmów wobec różnych czynników środowiska
Zależności między populacjamiTABLICE CHEMICZNE


CHEMIA NIEORGANICZNA

PODSTAWOWE WIELKOŚCI CHEMICZNE, SYMBOLE I OZNACZENIA

Alfabet grecki
Liczebniki greckie i łacińskie
Wielokrotności i podwielokrotności (uproszczone)
Przedrostki jednostek miar SI
Wartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznych

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATOMU

Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków
Cząstki elementarne
Masa atomowa

PODSTAWOWE WIELKOŚCI PIERWIASTKÓW

Masy atomowe według danych IUPAC
Gęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastków
Wartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków
Alotropia

WŁASNOŚCI PIERWIASTKÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP UKŁADU OKRESOWEGO

Gazy szlachetne - helowce
Fluorowce
Tlenowce
Azotowce
Węglowce
Borowce
Berylowce
Litowce
Tytanowce
Wanadowce
Chromowce
Manganowce
Żelazo, kobalt, nikiel
Platynowce
Miedziowce
Cynkowce
Skandowce i lantanowce
Aktynowce

ATOM W UJĘCIU KWANTOWYM

Liczby kwantowe
Kontur orbitalu
Reguły zabudowy orbitali
Promocja elektronów
Rozmieszczenie elektronów w atomach

PRZEMIANY JĄDROWE

Rodzaje rozpadów
Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowych
Opis ilościowy rozpadu
Skład izotopowy pierwiastków
Szereg promieniotwórczy uranowy
Zastosowanie izotopów promieniotwórczych

WIĄZANIA CHEMICZNE

Podział wiązań chemicznych
Wiązanie wodorowe
Moment dipolowy
Energia wiązania

ROZTWORY

Charakterystyka wody
Rozpuszczalność stałych związków nieorganicznych w wodzie
Mieszaniny oziębiające
Gęstość wody
Gęstość d (g/cm3) wodnych roztworów kwasów, zasad i etanolu w temp. 20°C

REAKCJE REDOKS

Podstawowe pojęcia
Szereg elektrochemiczny metali
Szereg wybranych półogniw - kolejność według wzrostu potencjału

STATYKA CHEMICZNA

Stałe trwałości kompleksów dla temperatury 25°C
Stałe dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad
dla temperatury 298 K
Lista popularnych wskaźników pH
pH popularnych substancji i napojów
Iloczyn rozpuszczalności niektórych związków dla temperatury 298 K
Przykłady roztworów buforowych

CHEMIA BARW

Wiadomości podstawowe
Barwa płomienia
Barwne roztwory

WŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CIEKŁYCH
WŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI STAŁYCH
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
PARAMETRY GAZÓW RZECZYWISTYCH
SAMORZUTNOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ
WARTOŚCI STANDARDOWYCH ENTROPII I ENTALPII TWORZENIA

CHEMIA ORGANICZNA

IZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Izomeria

WĘGLOWODORY

Szereg homologiczny n-alkanów
Szereg homologiczny n-alkenów
Szereg homologiczny n-alkinów

ZWIĄZKI KARBONYLOWE

Podstawowe aldehydy
Szereg homologiczny ketonów

KWASY I ESTRY ORGANICZNE

Najważniejsze kwasy monokarboksylowe
Kwasy dikarboksylowe
Inne kwasy

AMINOKWASY

Podstawowe aminokwasy białkowe

CUKRY - WĘGLOWODANY, SACHARYDY Cn(H2O)n

Przykłady cukrów prostych
Dwucukry - pochodne heksoz - C12H22Ou
Przykłady dwucukrów
Przykłady wielocukrów

POLIMERY I POLIKONDENSATY

Informacje podstawowe
Ogólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerów
Polimery-monomery - właściwości
Uproszczona identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznych

LABORATORIUM

Łaźnie grzejne
Łaźnie i mieszaniny chłodzące
Symbole zagrożeniaCena 15,00 PLN
Nasza cena 9,14 PLN
Oszczędzasz 39%
Wysyłka: 2-3 dni robocze + czas dostawy
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Paypo

Szczegóły: Tablice: biologia + chemia - Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst, Iwona Król

Tytuł: Tablice: biologia + chemia
Autor: Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst, Iwona Król
Wydawnictwo: Greg
Kod paskowy: 9788375177381
ISBN: 978-83-7517-738-1
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 208
Format: 145 x 205 mm
Oprawa: oprawa miękka
Waga: 0.238 kg


Recenzje: Tablice: biologia + chemia - Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst, Iwona Król

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×