Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe Komentarz praktyczny
Książka
  • Wydawnictwo: C.H. Beck
  • Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Wysyłka: Niedostępna
Sugerowana cena detaliczna 0 PLN

Zapowiedź 2020-04-30
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów
Opis: Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe - Paxford Beata

Pierwsza na rynku kompleksowa publikacja poświęcona umowie kredytu bankowego, która jest jedną z najważniejszych instytucji prawa bankowego.Książka w sposób praktyczny omawia umowę kredytu z przykładami postanowień umownych, w tym klauzul niedozwolonych a zwłaszcza abuzywność klauzul indeksacyjnych oraz klauzul denominowanych do walut obcych (tzw. kredyty frankowe).Praktyczny komentarz uwzględnia bogaty wybór orzecznictwa, w tym wszelkie orzecznictwo sądowe (SOKiK, SO, SA i SN oraz TSUE), jak i decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Udzielanie kredytów stanowi jeden z podstawowych filarów działalności banków regulowanych ustawą. Dzięki kredytom zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą nabyć dobra czy zrealizować inwestycję, na które bez tego finansowania nie mogłyby sobie pozwolić. W sporach na tle kredytów frankowych wskazany jest obiektywizm i spojrzenie na racje obu stron sporu. Nie sposób pisać o kredytach frankowych z pominięciem istoty umowy kredytu bankowego.Celem publikacji jest przybliżenie instytucji umowy kredytu bankowego – co należy do głównych świadczeń stron umowy, jakie są postanowienia w umowie kredytu i co one oznaczają. Z tego względu w tej książce znajdują się przykłady postanowień z umów kredytu bankowego, abyś mógł ustalić, czy postanowienia w Twojej umowie są zgodne z prawem, w tym z przepisami konsumenckimi.W publikacji odniesiono się także do kwestii procesowych w sporach na linii bank–kredytobiorca i kredytobiorca–bank. Omówiono także najnowsze trendy w prawie konsumenckim, w tym traktowanie jako konsumenta przedsiębiorcy jednoosobowego czy innych podmiotów. W przypadku umów kredytów frankowych opisano postanowienia kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF wraz z orzeczeniami i stanowiskami organów, takich jak np. Prezes UOKiK, a także analizie poddano pogląd o tym, że kredyty frankowe były umowami na instrument pochodny (a nie były).Publikacja została podzielona na dwie części.W I części książki znajduje się praktyczny komentarz omawiający następujące zagadnienia:

- Kredyt bankowy w polskim prawie bankowym (kredyt w ujęciu ekonomicznym, postanowienia niedozwolone, stan prawny z chwili zawarcia umowy, postępowanie Prezesa UOKiK w przedmiocie uznania, postanowień umowy za niedozwolone, rozszerzona prawomocność wyroku dotycząca postanowień niedozwolonych);

- Istotne elementy umowy kredytu oraz treść umowy kredytu (forma pisemna umowy kredytu bankowego, postanowienia umowy kredytu, zasady i termin spłaty kredytu, kwota i waluta kredytu, rozporządzenie dotyczące wskaźników referencyjnych typu LIBOR, oprocentowanie umowy kredytu, stosowane wskaźniki referencyjne, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, prowizja, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy, wypowiedzenie umowy przez kredytobiorcę, warunki zmiany umowy kredytu, strony umowy kredytu, język umowy, regulamin, obowiązki informacyjne po stronie banku przed zawarciem umowy kredytu, umowa kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej jako derywat);

- Procesy kredytowe kredytobiorców z bankami (powództwo o ustalenie, zapłatę i opozycyjne, istotny pogląd Prezesa UOKiK, istotne poglądy w sprawie Rzecznika Finansowego, obowiązek zwrotu świadczeń lub odstąpienie od umowy, stanowisko Prezesa UOKiK lub Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie p. Dziubak, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, obowiązek zapłaty podatku po stronie kredytobiorcy, nieuczciwy proces w rozumieniu art. 6 ust. 1 i art. 13 EKPCz i kwestia bezstronności sędziego);

- Umowy kredytu bankowego w czasach koronawirusa (Covid-19) (wzrost kursu CHF, wakacje kredytowe, zmiany w zakresie kredytów konsumenckich, kredyty hipoteczne, umowy kredytu z przedsiębiorcami, istotne akty prawne i komunikaty dla kredytobiorców w okresie epidemii Covid-19).W II części publikacji znajduje się przegląd orzecznictwa (SOKiK, SR, SO, SA, SN i NSA oraz TSUE) ułożony tematycznie i dotyczący:

- orzeczeń sądów zagranicznych dotyczących kredytów frankowych,

- kredytów frankowych,

- kredytów (w tym kredytów hipotecznych).W książce opisany został także wpływ epidemii Covid-19 na umowy kredytu hipotecznego z uwzględnieniem ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Na obecną chwilę trudno przewidzieć wpływ epidemii na sektor finansowy, ale można przyjąć, że epidemia wywoła kryzys gospodarczy o wymiarze globalnym, co nie pozostanie bez wpływu na rynki finansowe, w tym na sektor bankowy czy pożyczkowy. Stąd też, trzeba uwzględniać przy dokonywanych obecnie zmianach prawnych interesy, nie tylko konsumentów czy też kredytobiorców, ale także pracowników sektora finansowego. Likwidowanie miejsc pracy w branży finansowej w wyniku kryzysu na pewno przełoży się na dostępność usług finansowych, w tym bankowych.Książka skierowana jest do pełnomocników procesowych (adwokatów, radców prawnych) oraz sędziów, którzy w swojej pracy mają do czynienia z kredytami bankowymi. Jest ona adresowana także do praktyków zajmujących się umowami kredytu bankowego, ale także instytucji finansowych i osób prowadzących spory na tle umów bankowych. Ponadto książka będzie przydatna także dla osób pracujących w bankach, zawierających umowę kredytu, prowadzących spór bankowy, a także dla wszystkich zajmujących się daną tematyką.Jeżeli pracujesz w banku, zawierasz umowę kredytu, prowadzisz spór bankowy, jesteś pełnomocnikiem/sędzią, naukowo zajmujesz się prawem bankowym – ta publikacja jest także dla Ciebie!


Szczegóły: Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe - Paxford Beata

Nazwa: Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe Komentarz praktyczny
Autor: Paxford Beata
Wydawnictwo: C.H. Beck
Kod paskowy: 9788381984355
Języki: polski
Ilość stron: 422
Format: 14.5 x 20.5 cm
Oprawa: miękka ze skrzydełkami


Recenzje: Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe - Paxford Beata
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Książka

Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe
Komentarz praktyczny

  • Wydawnictwo: C.H. Beck
  • Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Pierwsza na rynku kompleksowa publikacja poświęcona umowie kredytu bankowego, która jest jedną z najważniejszych instytucji prawa bankowego.

Książka w sposób praktyczny omawia umowę kredytu z przykładami postanowień umownych, w tym klauzul niedozwolonych a zwłaszcza abuzywność klauzul indeksacyjnych oraz klauzul denominowanych do walut obcych (tzw. kredyty frankowe).

Praktyczny komentarz uwzględnia bogaty wybór orzecznictwa, w tym wszelkie orzecznictwo sądowe (SOKiK, SO, SA i SN oraz TSUE), jak i decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Udzielanie kredytów stanowi jeden z podstawowych filarów działalności banków regulowanych ustawą. Dzięki kredytom zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą nabyć dobra czy zrealizować inwestycję, na które bez tego finansowania nie mogłyby sobie pozwolić. W sporach na tle kredytów frankowych wskazany jest obiektywizm i spojrzenie na racje obu stron sporu. Nie sposób pisać o kredytach frankowych z pominięciem istoty umowy kredytu bankowego.

Celem publikacji jest przybliżenie instytucji umowy kredytu bankowego – co należy do głównych świadczeń stron umowy, jakie są postanowienia w umowie kredytu i co one oznaczają. Z tego względu w tej książce znajdują się przykłady postanowień z umów kredytu bankowego, abyś mógł ustalić, czy postanowienia w Twojej umowie są zgodne z prawem, w tym z przepisami konsumenckimi.

W publikacji odniesiono się także do kwestii procesowych w sporach na linii bank–kredytobiorca i kredytobiorca–bank. Omówiono także najnowsze trendy w prawie konsumenckim, w tym traktowanie jako konsumenta przedsiębiorcy jednoosobowego czy innych podmiotów. W przypadku umów kredytów frankowych opisano postanowienia kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF wraz z orzeczeniami i stanowiskami organów, takich jak np. Prezes UOKiK, a także analizie poddano pogląd o tym, że kredyty frankowe były umowami na instrument pochodny (a nie były).

Publikacja została podzielona na dwie części.

W I części książki znajduje się praktyczny komentarz omawiający następujące zagadnienia:
- Kredyt bankowy w polskim prawie bankowym (kredyt w ujęciu ekonomicznym, postanowienia niedozwolone, stan prawny z chwili zawarcia umowy, postępowanie Prezesa UOKiK w przedmiocie uznania, postanowień umowy za niedozwolone, rozszerzona prawomocność wyroku dotycząca postanowień niedozwolonych);
- Istotne elementy umowy kredytu oraz treść umowy kredytu (forma pisemna umowy kredytu bankowego, postanowienia umowy kredytu, zasady i termin spłaty kredytu, kwota i waluta kredytu, rozporządzenie dotyczące wskaźników referencyjnych typu LIBOR, oprocentowanie umowy kredytu, stosowane wskaźniki referencyjne, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, prowizja, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy, wypowiedzenie umowy przez kredytobiorcę, warunki zmiany umowy kredytu, strony umowy kredytu, język umowy, regulamin, obowiązki informacyjne po stronie banku przed zawarciem umowy kredytu, umowa kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej jako derywat);
- Procesy kredytowe kredytobiorców z bankami (powództwo o ustalenie, zapłatę i opozycyjne, istotny pogląd Prezesa UOKiK, istotne poglądy w sprawie Rzecznika Finansowego, obowiązek zwrotu świadczeń lub odstąpienie od umowy, stanowisko Prezesa UOKiK lub Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie p. Dziubak, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, obowiązek zapłaty podatku po stronie kredytobiorcy, nieuczciwy proces w rozumieniu art. 6 ust. 1 i art. 13 EKPCz i kwestia bezstronności sędziego);
- Umowy kredytu bankowego w czasach koronawirusa (Covid-19) (wzrost kursu CHF, wakacje kredytowe, zmiany w zakresie kredytów konsumenckich, kredyty hipoteczne, umowy kredytu z przedsiębiorcami, istotne akty prawne i komunikaty dla kredytobiorców w okresie epidemii Covid-19).

W II części publikacji znajduje się przegląd orzecznictwa (SOKiK, SR, SO, SA, SN i NSA oraz TSUE) ułożony tematycznie i dotyczący:
- orzeczeń sądów zagranicznych dotyczących kredytów frankowych,
- kredytów frankowych,
- kredytów (w tym kredytów hipotecznych).

W książce opisany został także wpływ epidemii Covid-19 na umowy kredytu hipotecznego z uwzględnieniem ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Na obecną chwilę trudno przewidzieć wpływ epidemii na sektor finansowy, ale można przyjąć, że epidemia wywoła kryzys gospodarczy o wymiarze globalnym, co nie pozostanie bez wpływu na rynki finansowe, w tym na sektor bankowy czy pożyczkowy. Stąd też, trzeba uwzględniać przy dokonywanych obecnie zmianach prawnych interesy, nie tylko konsumentów czy też kredytobiorców, ale także pracowników sektora finansowego. Likwidowanie miejsc pracy w branży finansowej w wyniku kryzysu na pewno przełoży się na dostępność usług finansowych, w tym bankowych.

Książka skierowana jest do pełnomocników procesowych (adwokatów, radców prawnych) oraz sędziów, którzy w swojej pracy mają do czynienia z kredytami bankowymi. Jest ona adresowana także do praktyków zajmujących się umowami kredytu bankowego, ale także instytucji finansowych i osób prowadzących spory na tle umów bankowych. Ponadto książka będzie przydatna także dla osób pracujących w bankach, zawierających umowę kredytu, prowadzących spór bankowy, a także dla wszystkich zajmujących się daną tematyką.

Jeżeli pracujesz w banku, zawierasz umowę kredytu, prowadzisz spór bankowy, jesteś pełnomocnikiem/sędzią, naukowo zajmujesz się prawem bankowym – ta publikacja jest także dla Ciebie!

Powiadom o dostępności
Podaj swój e-mail a zostaniesz poinformowany jak tylko pozycja będzie dostępna.
×

Zapowiedź 2020-04-30

Wysyłka: Niedostępna
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Szczegóły: Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe - Paxford Beata

Nazwa: Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe Komentarz praktyczny
Autor: Paxford Beata
Wydawnictwo: C.H. Beck
Kod paskowy: 9788381984355
Języki: polski
Ilość stron: 422
Format: 14.5 x 20.5 cm
Oprawa: miękka ze skrzydełkami


Recenzje: Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe - Paxford Beata

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×